การบอกเวลาแบบ British English VS American English

  15373

  วันนี้เรามาเรียนรู้ การบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษ เพราะว่าในภาษาอังกฤษมีการบอกเวลาที่ไม่เหมือนของคนไทย ภาษาอังกฤษ ไม่มีคำว่า บ่ายโมง สองทุ่ม อะไรแบบนี้ แต่ถ้าเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษ เราจะพูดอย่างไรดี มาเริ่มกันเลย

  การบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษ

  .

  โดยทั่วไปแล้ว วิธีหลักๆ ในการบอกเวลาจะแบ่งเป็น 2 แบบ ดังต่อไปนี้

  1. แบบ British English

  แบบ British English เป็นแบบที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้ว มักพบในการบอกเวลา ในโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ โดยแบบ British English จะใช้ระบบเวลาแบบ 12 ชั่วโมง โดยจะใช้เลข 1 -12 ตามด้วย a.m. และ p.m. 

  a.m. = ante meridiem = ตั้งแต่เที่ยงคืน (00:00น.) ถึง สิบเอ็ดโมงห้าสิบเก้า (11:59น.)

  p.m. = post meridiem = ตั้งแต่เที่ยงวัน (12:00น.) ถึง ห้าทุ่มห้าสิบเก้า (23:59น.)

  เช่น The bus arrives at 5 a.m. รถบัสมาถึงเวลา 5 นาฬิกา หลังเที่ยงคืน (ตีห้า)

  The next train to arrive at Platform 1 is the 4 p.m. to Doncaster (สี่โยงเย็น = 16:00น.)

  Note ช่วงเวลาที่คนมันใช้สับสน คือ

  เที่ยงคืน คือ 0:00 a.m.
  เที่ยงวัน คือ 12:00 p.m.

  หรือสามารถใช้  “o’clock” ท้ายเวลา แทน a.m. และ p.m. ก็ได้ เช่น

  10:00 a.m. = ten o’clock in the morning
  03:00 p.m = three o’clock in the afternoon

  แต่ถ้าหากลงท้ายด้วยนาที จะใช้คำบอกเวลาดังนี้

  เวลาที่ผ่านชั่วโมงมาแล้ว แต่ไม่เกิน 30 นาที ให้บอกนาทีนำหน้า แล้วตามด้วย “past” และชั่วโมงที่ผ่านมา เช่น

  10:25 a.m. = twenty-five past ten

  10:15 p.m. = fifteen past ten

  หรืออาจจะใช้ 

  10:05 a.m. = It’s five past ten.

  10:10 a.m. = It’s ten past ten.

  10:15 a.m. = It’s (a) quater past ten.

  10:20 a.m. = It’s twenty past ten.

  10:25 a.m. = It’s twenty – five past ten.

  10:30 a.m. = It’s half past ten.

  สามารถใช้ได้ทั้ง a.m. และ p.m.

  เวลาที่ผ่านชั่วโมง และเกิน 30 นาทีมาแล้ว ให้บอกนาทีที่เหลือก่อนจะถึงชั่วโมงถัดไป ตามด้วย “to”  และชั่วโมงถัดไป เช่น

  8:50 a.m. = ten to eight

  8:40 p.m. = twenty to eight

  หรืออาจจะใช้ 

  8:35 a.m. = It’s twenty – five to nine.

  8:40 a.m. = It’s twenty to nine

  8:45 a.m. = It’s (a) quater to nine.

  8:50 a.m. = It’s ten to nine.

  8:55 a.m. = It’s five to nine.

  2. แบบ American English

  แบบ American English จะใช้ระบบเวลาแบบ 24 ชั่วโมง ใช้ตั้งแต่เลข 0 ไปจนถึง 24 โดยจะไม่มีการใช้คำว่า a.m. และ p.m. ส่วนใหญ่ไม่นิยมใช้กัน โดยทั่วมักจะใช้ในทางทหาร หรืองานที่เป็นทางการ  เช่น

  เวลา 18:15 น. = eighteen fifteen

  เวลา 19:50 น. = nineteen fifty

  นอกจากนี้ยังสามารถใช้คำประมาณอย่าง about, around หรือ nearly  ลงไปได้ เช่น

  เวลา 10:03 น. =It’s about ten o’clock.

  เวลา 08:29 น.  = It’s nearly half past eight.

  Share
  .