เก่งภาษาอังกฤษจากการอ่านข่าว (News)

  2082

  วิธีเก่งภาษาอังกฤษนั้นไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงแค่เรื่องของการเรียนภายในคลาสเรียนเท่านั้น หากแต่การเรียนภาษาอังกฤษนั้นเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา และผู้เรียนภาษาเองนั้นต้องพยายามพัฒนาทักษะนั้นอยู่เป็นประจำ และหนึ่งในวิธีที่ช่วยให้เพื่อนๆ สามารถพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้เก่งได้อย่างรวดเร็วนั้นก็คือการอ่านข่าวภาษาอังกฤษ

  1) เริ่มต้นการอ่านข่าวด้วยเรื่องที่ชอบ

  .

  เริ่มต้นด้วยเรื่องที่ชอบก่อนโดยไม่ต้องสนใจว่าจะเป็นเรื่องใด ยกตัวอย่างเช่น หากคุณชอบข่าวบันเทิง หรือข่าวกีฬา ก็ให้เริ่มต้นด้วยข่าวหรือเรื่องที่คุณสนใจ การเลือกเรื่องที่คุณสนใจจะทำให้คุณรู้สึกสนุกสนานและพร้อมที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่รู้สึกเบื่อหน่าย

  2) หาความหมายของคำศัพท์ที่ไม่รู้

  ในการใช้ภาษาอังกฤษแล้วสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือเรื่องของคำศัพท์ เพราะคำศัพท์เหมือนเรื่องของลายแทงที่จะทำให้คุณเข้าใจถึงบริบทโดยรวมของเรื่องที่คุณอ่าน หรือในส่วนของเรื่องราวที่คุณกำลังจะอ่านว่าผู้เขียนข่าวได้บอกอะไรให้กับคุณ

  3) ดูรูปแบบของประโยค สำนวนและไวยากรณ์

  ในการเขียนข่าวนั้นมักจะมีรูปแบบในการเขียนที่หลากหลาย ซึ่งหมายถึงรูปแบบของประโยคและไวยากรณ์ที่ใช้ เพราะในหนึ่งข่าวที่สนใจอาจจะพูดถึงเรื่องราวในอดีด บทสัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน และรวมถึงเป้าหมายในอนาคต ซึ่งนั่นหมายถึง Tense หรือรูปแบบไวยากรณ์ อื่นๆ ที่นักข่าวนำมาเขียน ซึ่งคุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง

  4) จดจำและนำไปทดลองใช้

  อ่านข่าวภาษาอังกฤษอย่างเดียวไม่สามารถทำให้คุณเก่งได้ เพราะไม่นานคุณก็จะลืมเรื่องที่คุณได้อ่านมา วิธีสำคัญที่จะช่วยให้คุณสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณให้เก่งยิ่งขึ้นคือการนำไปใช้ โดยลองหาคู่สนทนาหรือฝึกพูดกับตัวเองหน้ากระจก เป็นต้น

  Share
  .