คอมม่า “,” นั้น สำคัญไฉน

5168

หากพี่น้องๆท่านใด ให้ความสำคัญกับทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเป็นพิเศษ ครูมั่นใจว่า การอ่านบทความนี้จะต้องเป็นประโยชน์อย่างมากทีเดียว เพราะครูจะมาพูดถึงหลักการใช้เครื่องหมายคอมม่า (,) ในประโยคภาษาอังกฤษว่าจะต้องใช้ในกรณีใดบ้าง


1) ใช้คั่นระหว่างประโยคที่มีคำเชื่อมอย่างเช่น for, and, nor, but, yet, so ฯลฯ อยู่ระหว่างกลาง

ตัวอย่างเช่น
I know that she was hungry, but she didn’t eat anything.

.

2) ใช้คั่นระหว่างคำนามในประโยค ซึ่งมีมากกว่า 2 คำขึ้นไป

ตัวอย่างเช่น
I will buy bread, tomatoes, onions, and vinegar.

3) ใช้คั่นระหว่างประโยคที่ต่อเนื่องกัน หรือที่เรียกว่า dependent/ independent clause นั่นเอง

ตัวอย่างเช่น
When I was five, I used to go abroad with my family.
If the bus doesn’t come, I would take a taxi.

4) ใช้คั่นหน้าและคั่นหลังข้อความที่ขยายคำนาม

ตัวอย่างเช่น
Jack, our new boss, is very strict.
Daniel, the top student in the class, won the first prize.

5) ใช้คั่นหน้าข้อความสำคัญ (Quote)

ตัวอย่างเช่น
Steve Jobs said, “One shouldn’t eat a lot.”

6) ใช้คั่นระหว่าง Transition word/ Conjunctive adverb กับประโยค

ตัวอย่างเช่น
Jeff is a popular student. Moreover, he is the captain of a football team.

7) ใช้ในการการเขียนวันที่

ตัวอย่างเช่น February 5, 2020

8) ใช้ในการเริ่มต้นและลงท้ายจดหมายหรืออีเมล์

ตัวอย่างเช่น Dear Jack,/ Best regards,


ส่วนการใช้เครื่องหมายคอมม่าในการคั่นหลักตัวเลขพัน เช่น 31,000 หรือ 280,300 นั้น ต้องใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลยนะคร๊าบบบ
*สำหรับใครที่กำลังมองหาคอร์สเรียนออนไลน์ สามารถกดปุ่ม inbox มุมขวาล่าง ทักสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับ*คำถามทดสอบ:
1) ข้อใดเขียนถูกต้อง
a. I went to the bank, and I went to see the dentist.
b. I went to the bank and, I went to see the dentist.
c. ผิดทั้ง a. และ b.
d. ถูกทั้ง a. และ b.

2) ข้อใดเขียนถูกต้อง
a. I ran fast and fell down.
b. I ran fast but fell down.
c. ผิดทั้ง a. และ b.
d. ถูกทั้ง a. และ b.

3) การใช้เครื่องหมายคอมมาร์ในบริบทใด ใช้ทั้งในภาษาไทยและอังกฤษ
a. ใช้คั่นหน้าคำเชื่อมประโยค
b. ใช้คั่นคำนาม 2 คำขึ้นไป
c. ใช้คั่นจำนวนหลักพัน
d. ถูกทั้ง a. และ b.


เฉลย
1. (ข้อ a.) เพราะคอมม่าต้องอยู่หน้าคำเชื่อมประโยคเท่านั้น

2. (ข้อ d.) เพราะหากเป็นคำหรือวลีสั้นๆตามหลังประโยคแรก ไม่ต้องใส่ comma คั่นก็ได้

3. (ข้อ c.) ใช้ในการคั่นจำนวนหรือตัวเลขหลักพันครับ

Share
.