ความหมายของตัวย่อภาษาอังกฤษ ที่เจอบ่อยในชีวิตประจำวัน

  1543

  หลายคนคงต้องเคยจู่ๆ ก็เจอตัวย่อแปลกๆ ที่ไม่คุ้นตามาก่อน เดาไปเรื่อยว่ามันคืออะไร ทางเราจึงได้รวบรวมคำย่อที่หลายคนจะต้องเจอในชีวิตประจำวันมาฝากกันมาดูกันเลย

  e.g. ย่อมาจากภาษาละติน คำว่า exempli gratia แปลว่า for example = ยกตัวอย่าง

  .

  e.g. อ่านออกเสียงว่า for example ได้เลย

  i.e. ย่อมาจากภาษาละติน คำว่า id est แปลว่า นั่นก็คือ… หรือ ‘that is (to say)’

  i.e. อ่านว่า ‘that is’ แทน i.e. ได้เลย

  etc ย่อมาจากภาษาละติน คำว่า et cetera แปลว่า and other similar thing = และอื่นๆ 

  et al ย่อมาจากภาษาละติน คำว่า et alibi แปลว่า and others = และอื่นๆ 

  มักจะเจอตัวย่อ et al ในเอกสารวิชาการ หรืองานวิจัยที่มีการอ้างอิงทฤษฎีของคนอื่น

  c ย่อมาจากภาษาละติน คำว่า circa แผลว่า around about, approximate = ประมาณ คร่าวๆ

  vs ย่อมาจาก versus = เปรียบเทียบสองสิ่ง ต่อสู้กับ

  BTW ย่อมาจาก By the way = อย่างไรก็ตาม หรือ อีกอย่างหนึ่ง

  FYI ย่อมาจาก For your Information = ข้อมูลสำหรับแจ้งเพื่อทราบ

  FYA ย่อมาจาก For your action = โปรดดำเนินการต่อ

  FYR ย่อมาจาก For your referrence = เพื่อใช้เก็บไว้อ้างอิง

  FYG ย่อมาจาก For your guidance = เพื่อโปรดปฏิบัติตาม

  FAQ ย่อมาจาก Frequently asked Questions = คำถามที่ถามบ่อย

  LOL ย่อมาจาก Laughing out loud = หัวเราะหนักมาก

  N/A ย่อมาจาก  Not Available / Applicable = ไม่มี ไม่ว่าง

  TIA ย่อมาจาก Thanks in Advance = ขอบคุณล่วงหน้า

  TBA ย่อมาจาก To be announced = จะประกาศให้ทราบภายหลัง

  TBC ย่อมาจาก To be confirmed = จะยืนยันภายหลัง

  TBD ย่อมาจาก To be determined = จะกำหนดภายหลัง

  P.S ย่อมาจาก Post Script = ปล.

  enc. อยู่ท้ายจดหมาย หมายถึง enclosed = สิ่งที่แนบมากับจดหมายด้วย

  VIP ย่อมาจาก Very important person = บุคคลสำคัญ

  BFF ย่อมาจาก Best friend forever = เพื่อนรักตลอดไป (เพื่อนแท้)

  am และ pm เป็นคำย่อบอกเวลา am ย่อมาจาก ante meridiem (before noon) ใช้บอกเวลาตั้งแต่ เที่ยงคืน ถึง เที่ยงวัน และ pm ย่อมาจาก post meridiem (after noon) ใช้บอกเวลาตั้งแต่เที่ยงวัน จนถึง เที่ยงคืน


  อ่านต่อ “ทำไมภาษาอังกฤษจึงสำคัญ เมื่อต้องไปท่องเที่ยวประเทศ”

  อ่านต่อ “วิธีใช้ EITHER…OR (ไม่…ก็…) และ NEITHER…NOR (ไม่ใช่ทั้ง…และ…)”

  อ่านต่อ “รูปแบบการใช้ PREFER และ WOULD PREFER”

  Share
  .