รูปแบบการใช้ PREFER และ WOULD PREFER

10944

Prefer: ใช้ในความหมายว่าชอบโดยทั่วไป


S + PREFER + [something] + TO + [something else]


ตัวอย่างเช่น
I prefer Pizza to Noodle. 
= ฉันชอบพิซซ่ามากกว่าก๋วยเตี๋ยว

S + PREFER + DOING [something] + TO + DOING [something else]


ตัวอย่างเช่น
I prefer singing a song to dancing on the floor. 
= ฉันชอบร้องเพลงมากกว่าเต้น

.

S + PREFER +TO + DO [something] + RATHER THAN + DO [something else]


ตัวอย่างเช่น
I prefer to study English Online rather than study English in the classroom.
= ฉันชอบเรียนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์มากกว่าเรียนภาษาอังกฤษอยู่ในห้องเรียน

Would prefer vs. Would rather: ใช้ในความหมายว่าชอบเป็นพิเศษหรือชอบอย่างเฉพาะเจาะจง


S + WOULD PREFER + infinitive with ‘TO’


ตัวอย่างเช่น
I would prefer to go by car rather than walk in the street. 
= ฉันชอบขับรถมากกว่าเดินบนถนน

S+ WOULD RATHER + infinitive without ‘TO’


ตัวอย่างเช่น
I would rather read a book than watch a TV.
= ฉันชอบอ่านหนังสือมากกว่าดูทีวี


อ่านต่อ “วิธีใช้ EITHER…OR (ไม่…ก็…) และ NEITHER…NOR (ไม่ใช่ทั้ง…และ…)”

อ่านต่อ “การใช้ Both – Either – Neither”

อ่านต่อ “วิธีการใช้ few/a few, little/a little อย่างถูกต้อง”

Share
.