หลักวิธีการเขียนที่อยู่ภาษาอังกฤษ ยังไงให้ถูกต้อง

  4300

  How to write Address ที่อยู่ภาษาอังกฤษ เริ่มจากเลขที่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ มันมีหลักการหรือวิธีเขียนที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษยังไงให้ถูกต้อง พี่ไปรษณีย์ไม่งง ส่งถึงที่ได้ไม่ผิดพลาด

  วิธีการเขียนที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะมีรูปแบบคล้ายๆ กัน แต่การระบุที่อยู่ระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนั้นอาจจะแตกต่างกัน

  .

  วิธีการเขียนที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษ – Address Writing

   คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

  → อพาร์ตเมนท์ ภาษาอังกฤษคือ Apartment ย่อเป็น Apt

  → อาคาร ภาษาอังกฤษ คือ Building ย่อเป็น Bldg

  → ชั้น ภาษาอังกฤษคือ floor มักย่อเป็น 1st floor, 2nd floor เป็นต้น

  → บ้านเลขที่ ภาษาอังกฤษ คือ  House No.

  → หมู่บ้าน ภาษาอังกฤษ คือ Village

  → หมู่ที่ ภาษาอังกฤษ คือ Village No.

  → ตรอก ภาษาอังกฤษ คือ Alley

  → ซอย ภาษาอังกฤษ คือ Lane

  → ถนน ภาษาอังกฤษ คือ Road ย่อเป็น Rd. หรือ Streee ย่อเป็น St.

  → ตำบล / แขวง ภาษาอังกฤษ คือ Sub-district/ Sub-area

  → อำเภอ / เขต ภาษาอังกฤษ คือDistrict / Area

  → จังหวัด ภาษาอังกฤษ คือ Province

  → รหัสไปรษณีย์ ภาษาอังกฤษ คือ Postal Code

  แต่ในทางปฏิบัติ การเขียนที่อยู่นั้น ไม่ได้ใช้ทุกคำที่กล่าวมา และบางคำจะทับศัพท์ภาษาไทยเลย เช่น

  → หมู่  ภาษาอังกฤษคือ Moo   (หมู่ 3 – Moo 3)

  → ซอย  ภาษาอังกฤษคือ Soi   (ซอย 10 – Soi 10)

  → บ้าน ภาษาอังกฤษคือ Ban หรือ Baan เห็นใช้กันสองแบบ

  → ตำบล ภาษาอังกฤษคือ Tambon  (Tombon Banmai – ตำบลบ้านใหม่)

  → อำเภอ ภาษาอังกฤษคือ Amphoe  (Amphoe Muang – อำเภอเมือง

  → จังหวัด เขียนเป็น Changwat (Changwat Suring – จังหวัดสุรินทร์)

  Share
  .