บทสนทนาภาษาอังกฤษ เยี่ยมชมวัด คำศัพท์ ปางพระพุทธรูป

4296

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษเมื่อเพื่อนๆ มีโอกาสเข้าวัด ทำบุญ ไหว้พระต่างๆ เราสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูดถึงสิ่งต่างๆ เหล่านี้ว่าอย่างไรได้บ้าง มาดูกันเลย

This is the Marble Temple. นี่คือวัดเบญจมบพิตร

.

What is inside this compound? อะไรอยู่ในบริเวณนี้?

compound (คอม’เพาน์ดฺ) บริเวณ, บริเวณล้อมรั้ว

There’re a lot of Buddha images. มีพระพุทธรูปมากมาย

They’re very interesting. น่าสนใจมาก

interesting (อิน’เทอเรสทิง) น่าสนใจ

Who built this temple? ใครสร้างวัดนี้?

It was built by … ถูกสร้างโดย

The temple is very beautiful and gorgeous indeed. วัดสวยและงดงามมากจริงๆ

gorgeous (กอร์’เจิส) หรูหรา,โอ่อ่า,วิเศษ

indeed (อินดีด’) จริงๆ, โดยแท้จริง

The most beautiful and biggest Buddha image. พระพุทธรูปที่สวยที่สุดและใหญ่ที่สุด

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ

Can we go inside it and have a closer look? เราเข้าไปข้างในและดูใกล้ๆ ได้ไหม?

Yes, but we have to take our shoes off before entering. ครับ/ค่ะ แต่เราต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าไป

take … off = ถอด

We can get through the side door, and leave our shoes on the steps. เราไปเข้าประตูทางข้างก็ได้ และถอดรองเท้าไว้ที่บันได

Well, we’ll be seeing them later. เอาล่ะ เราจะดูทีหลัง

Shall we start from the biggest image inside the main building here? เราเริ่มจากพระพุทธรูปใหญ่ที่สุดในนี้ไหม?

All right, I follow you. ตกลง ฉันตามคุณ

Could I take pictures inside? ฉันถ่ายรูปข้างในได้ไหม?

Yes, I think you can. ครับ/ค่ะ ฉันคิดว่าคุณถ่ายได้

The Buddha image is really marvellous. พระพุทธรูปมหัศจรรย์จริงๆ

marvelous (มาร์’เวิลลัส) น่าประหลาดใจ, ดีเลิศ, ยิ่งใหญ่, เหลือเชื่อ

And the mural paintings on the walls are quite impressive. และจิตรกรรมฝาผนังบนฝาประทับใจมากทีเดียว

impressive (อิมเพรส’ ซิฟว) ประทับใจ, ซาบซึ้งใจ

I’ve never seen such paintings before. ฉันไม่เคยเห็นภาพเขียนเช่นนี้มาก่อน

ทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเยี่ยมชมวัด ที่ควรรู้

Marble Temple = วัดเบญจมบพิตร

compound = บริเวณ

Buddha image = พระพุทธรูป

Buddha images = พระพุทธรูปหลายองค์

gorgeous = งดงาม งดงามมาก

look = มอง การมอง ดู การดู

have a look = มอง ดู

have a closer look = ดูใกล้ๆ

through = ผ่าน โดยผ่าน

corridors = เฉลียง ระเบียง

pictures = ภาพ รูปภาพ

take pictures = ถ่ายภาพ

marvelous = มหัศจรรย์

mural = ผนัง เกี่ยวกับฝาผนัง

paintings = ภาพเขียน ภาพวาด

mural paintings = จิตรกรรมฝาผนัง

such = เช่นนั้น เช่นนี้

impressive = ประทับใจมาก

Share
.