“รู้สึกได้รับการยอมรับ” ในภาษาอังกฤษต้องพูดว่าอะไรนะ ?

907

Feel accepted อ่านว่า /ฟีล-แอ็คเซพ-ทิด/ แปลว่า รู้สึกได้รับการยอมรับ

ตัวอย่างการใช้ประโยค

Today is my first day at work, I feel accepted by all my colleagues.
Everyone seems so nice. I like them all.

แปลว่า

วันนี้เป็นวันทำงานวันแรกของฉัน ฉันรู้สึกถึงการได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานทุกคนเลย
ทุกคนดูเป็นคนดีมาก ฉันชอบพวกเขาทุกคนเลยล่ะ

ลองเอาไปใช้นะครับ Feel accepted เรามาเก่งภาษาอังกฤษไปด้วยกัน