ระหว่างที่รอเขา มารู้จักความแตกต่างของ Between , Among และ During กันเถอะ

11224

ทั้ง 3 คำนี้มีความหมายว่า “ระหว่าง” แต่ใช้ต่างกัน

1. Between อ่านว่า /บีทวิน-/ เป็น [adv. pre.] แปลว่า ระหว่าง
ตัวอย่างการใช้ประโยค
– A sits between B and C.
แปลว่า A นั่งอยู่ระหว่าง B และ C
มักใช้เมื่ออ้างอิง 2 จุด และให้ and เป็นตัวเชื่อม
(Between B and C)

.

2. Among อ่านว่า /อะมัง-/ เป็น [pre.] แปลว่า ท่ามกลาง
(ใช้กับ คน/สิ่งของ มากกว่าสองสิ่ง)
ตัวอย่างการใช้ประโยค
– Among those people, there is one who is a criminal.
แปลว่า ท่ามกลางคนกลุ่มนี้, มีหนึ่งคนที่เป็นอาชญากร

3. During อ่านว่า /ดยู-ริง/ เป็น [pre.] แปลว่า ในระหว่าง (ใช้กับเวลา) ตัวอย่างการใช้ประโยค
– During the summer แปลว่า ระหว่างฤดูร้อน
– During the night แปลว่า ระหว่างตอนกลางคืน
– During the performance แปลว่า ระหว่างการแสดง
– During the day แปลว่า ระหว่างวัน
– I usually go to Hawaii during the summer.
แปลว่า ปกติแล้วฉันจะไปฮาวายในช่วงฤดูร้อน

แล้วมาพบกันใหม่นะครับ ^^


อ่านต่อ “วิธีใช้ JUST/ YET/ ALREADY”

อ่านต่อ “เรียนรู้การใช้ if clause (Conditional Sentences) แบบจำได้ขึ้นใจ”

อ่านต่อ “ประโยคคำถามประจำวันที่ขึ้นต้นด้วย ARE”

Share
.