เข้าโรงพยาบาลเมืองนอก ศัพท์ต่างๆที่ควรรู้ในภาษาอังกฤษ

586
พื้นที่โฆษณา

anesthesiologist = หมอยาสลบ
dietician = นักโภชนาการ
doctor = หมอ
medical technician = นักเทคนิคการแพทย์
nurse = พยาบาล
ophthalmologist = จักษุแพทย์ หมอตา
patient = ผู้ป่วย
pediatrician = กุมารแพทย์ หมอเด็ก
physician = อายุรแพทย์ แพทย์
psychiatrist = จิตแพทย์
security guard = พนักงานรักษาความปลอดภัย
specialist = ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
surgeon = ศัลยแพทย์
visitor = ผู้เยี่ยม