เข้าโรงพยาบาลเมืองนอก ศัพท์ต่างๆที่ควรรู้ในภาษาอังกฤษ

2346

anesthesiologist = หมอวางยาสลบ (วิสัญญีแพทย์)
dietician = นักโภชนาการ
doctor = หมอ
medical technician = นักเทคนิคการแพทย์
nurse = พยาบาล
ophthalmologist = จักษุแพทย์, หมอตา
patient = ผู้ป่วย
pediatrician = กุมารแพทย์, หมอเด็ก
physician = อายุรแพทย์, แพทย์
psychiatrist = จิตแพทย์
security guard = พนักงานรักษาความปลอดภัย
specialist = ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
surgeon = ศัลยแพทย์
visitor = ผู้เยี่ยม


อ่านต่อ “แจกประโยค สำนวน! Everyday Expressions PART I + ตัวอย่างการใช้”

.

อ่านต่อ “บุพบทที่ควรรู้ในภาษาอังกฤษ”

อ่านต่อ “ทำไมภาษาอังกฤษจึงสำคัญ เมื่อต้องไปท่องเที่ยวประเทศ”

Share
.