บุพบทที่ควรรู้ในภาษาอังกฤษ

2941


คำบุพบทมีมากมายหลากหลาย วันนี้แอดมินเลยนำคำบุพบทที่ใช้บ่อย และ เจอบ่อยมาฝากเพื่อนๆครับ

in ใน
on บน
under ข้างใต้
over เหนือ
behind ด้านหลัง
between ระหว่าง
out ออก
far ไกล

1. การใช้ on = บน, ข้างบน
ตัวอย่างเช่น
The table is on the floor.
= โต๊ะอยู่บนพื้น
He sits on the chair.
= เขานั่งบนเก้าอี้

.

2. การใช้ In = ใน, ภายในหรือในสถานที่
ตัวอย่างเช่น
We work in laboratory.
= เขาทำงานในห้องทดลอง
Fish lives in the water.
= ปลาอาศัยอยูในน้ำ
Put it in the box, please.
= โปรดเอามันใส่ไว้ในกล่อง

3. การใช้ under = ใต้, ข้าง, ล่าง, เบืองใต้, ตํ่ากว่า, รอง, ใน, ภาย
ตัวอย่างเช่น
We sit under the tree.
= เรานั่งอยู่ใต้ต้นไม้
The cat is under the table.
= แมวอยู่ใต้โต๊ะ

4. การใช้ over = บน, เหนือ, นอกเหนือ, กว่า, เกิน, ท่วม, ปกคลุม, ทั่ว
ตัวอย่างเช่น
The bird flows over our head.
ช นกบินอยู่เหนือศีรษะพวกเรา
The plane flows over the building.
เครื่องบินบินอยู่เหนืออาคาร

5. การใช้ behid = หลัง, ข้างหลัง
ตัวอย่างเช่น
behind the house.
= หลังบ้าน
behind the television.
= ข้างหลังโทรทัศน์

6. การใช้ between = ระหว่าง, ในระหว่าง, ระหว่างระยะ, อยู่กลาง (ใช้ระหว่างของสองสิ่ง, คนสองคน, สถานที่สองแห่ง)
ตัวอย่างเช่น
between 6 and 7 o’clock.
= ระหว่างเวลา 6 ถึง 7 นาฬิกา
between the two world war.
= ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2
between sunrise and sunset.
= ระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก
between Bangkok and Phuket.
= ระหว่างกรุงเทพกับภูเก็ต

7. การใช้ out of = ออกจาก, จาก, นอก, เนื่องจาก
ตัวอย่างเช่น
I went out of the class-room.
= ฉันออกจากห้องเรียน
Bring all the things out of the box.
= เอาของทั้งหมดออกมาจากกล่อง


อ่านต่อ “วิธีการใช้ few/a few, little/a little อย่างถูกต้อง”

อ่านต่อ “รวมวัน เดือน ปี ในภาษาอังกฤษ และวิธีการอ่านที่ถูกต้อง”

อ่านต่อ “หลักการตั้งประโยคคำถาม Information question : WH Questions”

Share
.