เสื้อผ้าเก่าๆ เอาไปทำอะไรดี? (ฝึกอ่านคำแปลจากบทความ)

3715

1. นำเสื้อยืดเก่ามาทำหมอน
เขียนในภาษาอังกฤษว่า Reuse old t-shirts to make pillows.

2. นำไปตัดเป็นชุดให้สัตว์เลี้ยง
เขียนในภาษาอังกฤษว่า Treat your pet to an adorable outfit

.

3. เปลี่ยนเสื้อกล้ามให้เป็นถุงผ้า
เขียนในภาษาอังกฤษว่า Turn sleeveless shirts into bags

4. เปลี่ยนเสื้อที่ขาดรุ่งริ่งให้เป็นที่คาดผม
เขียนในภาษาอังกฤษว่า Turn tattered clothes into headbands

5. เปลี่ยนเสื้อที่คับหรือตัวเล็กให้เป็นคอสตูมวันฮัลโลวีน
เขียนในภาษาอังกฤษว่า Take tight or short clothes and turn them into a sexy Halloween costume

6. ขายเสื้อผ้ามือสอง
เขียนในภาษาอังกฤษว่า Sell them for some extra cash

7. บริจาคมันให้ผู้ที่ต้องการ
เขียนในภาษาอังกฤษว่า Donate them to the needy


อ่านต่อ “รูปแบบการใช้ PREFER และ WOULD PREFER”

อ่านต่อ “เรียนศัพท์ภาษาอังกฤษต้อนรับหน้าหนาวกัน (Winter Vocabulary)”

อ่านต่อ “ความแตกต่างของคำว่า like กับ alike”

Share
.