9 วิธีช่วยให้ใจเย็นลง คนใจร้อนควรอ่าน ! (ฝึกอ่านคำแปลจากบทความ)

2216

1. ปล่อยมันไป = Let it go
2. หายใจเข้าลึกๆ = Take a deep breathe
3. ผ่อนคลาย = Loosen up
4. คิดให้ช้าลง = Chew slowly
5. หานิตยสารอ่าน = Enjoy the journey.
6. มองภาพรวม = Look at the big picture.
7. เลิกคาดหวังว่าตัวเองต้องเพอร์เฟค = Stop demanding perfection of yourself.
8. ฝึกความอดทนทุกวัน = Practice patience every day.
9. พูดให้น้อย ฟังให้มาก = Talk less, listen more