7 เหตุผลที่ควรออกเดทกับชาวต่างชาติ (ฝึกอ่านคำแปลจากบทความ)

1603

1.เป็นประสบการณ์ที่โรแมนติก = Romantic Experience
2.ได้เรียนรู้ตัวเอง = You Learn A Lot About Yourself
3.ได้สอนภาษาและวัฒนธรรม = Teaching of Cultures and Language
4.ได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมใหม่ๆ = Learning of Cultures and Language
5.ได้เรียนรู้การยอมรับความแตกต่าง = Acceptance of Your Differences
6.เป็นประสบการณ์ที่หายาก = Exotic Experience
7.ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไร แต่อย่างน้อยก็เป็นประสบการณ์ = Even Fights are a Learning Experience