ภาษาอังกฤษในจดหมายและอีเมล์

7660

1.Dear …..

2. Hi ….

3.To Whom It May Concern

4. Regarding the email you sent yesterday 

5. The details are as follows: 

6. I am writing to enquire about … 

7. Kindly 

8. Thank you for your cooperation.

9. Look forward to seeing you.

1. Dear …..,
– ขึ้นต้นจดหมายด้วยคำทักทาย เช่น Dear Anna, (ถึงคุณแอนนา)

.

2. Hi ….,
– ขึ้นต้นจดหมายแบบเป็นกันเอง เช่น Hi Tom, (สวัสดีทอม)

3. To Whom It May Concern:
– ถึงองค์กรหนึ่ง อย่างเป็นทางการ โดยที่เราไม่ทราบชื่อ (ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง)

4. On behalf of
– ส่ง e-mail ในนามของใครสักคน เราจะใช้คำว่า On behalf of (ในนามของ) เช่น I’m sending this email on behalf of Somsri. (ผมส่งอีเมล์หาคุณในนามของสมศรี)

5. Regarding the email you sent yesterday
– เป็นการเท้าความถึงเมื่อวาน เพื่อให้ทราบว่าทำไมถึงส่ง e-mail มาวันนี้

6.The details are as follows: (รายละเอียดตามนี้เลยครับ)
– เป็นการบอกลายละเอียดที่เราต้องการพูดถึง อาจจะระบุเป็นข้อๆ เพื่อให้ผู้รับทราบ

7. I am writing to enquire about … (ผมเขียนจดหมายนี้เพื่อสอบถามเกี่ยวกับ…)
– เป็นการขึ้นต้น e-mail เพื่อให้ผู้รับทราบถึงสิ่งที่ผู้เขียนต้องการรู้


8. Kindly (ได้โปรดตรวจสอบ..)
– ส่วนมากจะมากับคำว่า Please เพื่อให้ประโยคดูน่าฟัง และ สุภาพ เช่น
Please kindly revise again. (โปรดแก้ไขงานด้วย)

9. Thank you for your cooperation. (ขอบคุณนะครับสำหรับความร่วมมือ)
– การเขียนลงท้ายจดหมายด้วยการขอบคุณ
Thank you for your interest. (ขอบคุณที่ให้ความสนใจ)
Thank you for your patience. (ขอบคุณที่อดทนรอ)
Cheers! (ขอบใจนะ)

10. Look forward to +Ving (ตั้งหน้าตั้งตารอคอย…)
– ประโยคนี้จะเขียนท้ายจดหมาย เช่น
I am looking forward to hearing a good news from you. ก็คือ (ตั้งหน้าตั้งตารอคอยที่จะฟังข่าวดีจากคุณนะ)


อ่านต่อ  “คำศัพท์เกี่ยวกับโรงแรม”

อ่านต่อ “รวมประโยคปิดการสนทนาภาษาอังกฤษ”

อ่านต่อ “10 คำถามยอดฮิตที่คุณต้องเจอแน่นอนในการสัมภาษณ์งาน”

Share
.