ประโยคคำถามประจำวันที่ขึ้นต้นด้วย ARE

6518

1. Are you busy?

คุณยุ่งหรือเปล่า?

.

2. Are you free tonight?

คืนนี้คุณว่างมั้ย? 

3. Are you going to help her?

คุณจะไปช่วยเธอมั้ย? 

4. Are you comfortable?

คุณสะดวกมั้ย? 

5. Are you ready? 

คุณพร้อมหรือยัง?

6. Are you waiting for someone? 

คุณกำลังรอใครอยู่ใช่ไหม? 

7. Are you working Tomorrow?

คุณจะทำงานพรุ่งนี้ใช่มั้ย?

8. Are you married?

คุณแต่งงานแล้วใช่มั้ย? 

9. Are you hungry?

คุณหิวใช่มั้ย?

10. Are you allergic to anything?

คุณแพ้บางอย่างใช่มั้ย? 

11. Are you here alone?

คุณอยู่ที่นี่คนเดียวใช่มั้ย? 

12. Are you interested in technology?

คุณสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีมั๊ย

13. Are you on Instagram?

คุณเล่นอินสตาแกรมหรือเปล่า

14. Are you bored?

คุณเบื่อหรือเปล่า

15. Are you joking / kidding?

คุณพูดเล่นหรือเปล่า, พูดเล่นหรือเปล่า

16. Are these pens yours?

ปากกาพวกนี้ของคุณหรือเปล่า

17. Are you going home after class?

หลังเลิกเรียน คุณจะกลับบ้านเลยมั๊ย

18. Are they students? 

พวกเขาเป็นนักเรียนใช่ไหม

19. Are they from Thailand? 

พวกเขามาจากประเทศไทยใช่ไหม

20. Are people interested in our product?

คนสนใจสินค้าของเราไหม

อ่านต่อ “รวมวัน เดือน ปี ในภาษาอังกฤษ และวิธีการอ่านที่ถูกต้อง”

อ่านต่อ “รวมประโยคปิดการสนทนาภาษาอังกฤษ”

อ่านต่อ “หลักการตั้งประโยคคำถาม Information question : WH Questions”

Share
.