การใช้ Wish ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเอาไปพูดในชีวิตประจำวัน

12859
การใช้ Wish

การใช้ Wish ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเอาไปพูดในชีวิตประจำวัน

การใช้ Wish ถือเป็นคำที่เรามักพบเจอได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน ซึ่งปกติแล้วจะใช้เพื่อบอกถึงความใฝ่ฝัน การอวยพรและความต้องการ ยกตัวอย่างเช่น “I wish you happy” แต่คำนี้ก็ยังสามารถใช้ในบริบทอื่นๆ ได้อีกด้วย ไปดูกันค่ะว่าใช้ยังไง

1. การใช้ Wish + To infinitive = would like (Very formal way to talk)
แปลว่า would like (ต้องการ, อยาก) (เป็นทางการมากๆ)

.

ตัวอย่าง:
I wish to see the manager. ฉันต้องการพบผู้จัดการ
I do not wish you to publish this article. ฉันไม่ต้องการให้คุณเผยแพร่บทความนี้

2. Wish + Simple past
เราใช้ “wish”+simple past เพื่อบอกว่าเรานั้นอยากให้เหตุการณ์ในปัจจุบัน(หรือในอนาคต) นั้นแตกต่างจากความเป็นจริง

ตัวอย่าง:
I wish I had the time to do it. ฉันหวังว่าฉันจะมีเวลาทำมัน

3. Wish + Past Continuous
เราใช้ “wish”+ Past Continuous เพื่อบอกว่าเรานั้นต้องการทำอย่างอื่นตอนนี้ (แต่ความจริงแล้วกำลังทำอีกอย่าง)

ตัวอย่าง:
I wish I was drinking beer in Germany. ฉันหวังว่าตอนนี้ฉันจะกำลังดื่มเบียร์อยู่ที่เยอรมัน

4. Wish + would/could + Verb infinitive
เราใช้ Wish + would/could + Verb infinitive เพื่อบอกว่าเราไม่พอใจเหตุการณ์ปัจจุบัน แต่มันก็เป็นไปไม่ได้ที่เราจะเปลี่ยนแปลงมัน

ตัวอย่าง:
I wish I could speak English very well. ฉันหวังว่าตัวเองจะพูดภาษาอังกฤษเก่ง

ใช้ Wish ไม่ได้ยากอย่างที่คิด ถ้ามีรูปแบบ และใช้มันให้ตรงกับเจตนาที่เราต้องการจะสื่อถึง พยายามฝึกฝนและ Save หน้านี้ไว้เพื่ออ่านอีกในอนาคตนะ แล้วพบกันใหม้ตอนหน้าคร้าบ

อ่านต่อ “บุพบทที่ควรรู้ในภาษาอังกฤษ”

่านต่อ “การใช้ Both – Either – Neither”

อ่านต่อ “ความแตกต่างระหว่าง MUST และ HAVE TO”

Share
.