อะไรคือ Adverbs of Frequency มาดูตัวอย่างกัน

4177

Adverbs of frequency คือ คำกริยาวิเศษณ์บอกความถี่ เป็นชนิดหนึ่งของคำที่ใช้ขยายคำกริยา ซึ่งมีหลายประเภทด้วยกัน

โดยมีหลักการใช้ง่าย ๆ ด้วยกัน คือ ใช้นำหน้า main verb (กริยาหลัก) หรือหลัง helping verb (กริยาช่วย) ซึ่งคำชนิดนี้จะใช้เพื่อเป็นการบอกความถี่ ว่าบ่อยมากหรือน้อย มาดูตัวอย่างการใช้งานกันค่ะ

.

1. Always = เสมอๆ
: He always gives flowers to Mary.
เขาให้ดอกไม้แก่แมรี่เสมอๆ

2. Usually = โดยปกติ
: I usually take a shower twice a day.
โดยปกติฉันจะอาบน้ำสองครั้งต่อวัน

3. Frequently = ถี่ ๆ บ่อยมาก ๆ
: She frequently goes to the park.
หล่อนไปสวนสาธารณะบ่อยมาก ๆ

4. Often = บ่อย ๆ
: We often miss the English class.
พวกเราพลาดคลาสเรียนวิชาภาษาอังกฤษบ่อย ๆ

5. Sometimes = บางครั้ง
: They sometimes play soccer until the night.
พวกเขาเล่นฟุตบอลจนตกดึกเป็นบางครั้ง

6.Occasionally = ครั้งคราว (ตามโอกาส)
: I occasionally travel by work.
ฉันไปเที่ยวโดยไปทำงานด้วยเป็นครั้งคราว (ตามโอกาส)

7. Rarely = แทบจะไม่
: I rarely have a drink after work.
ฉันแทบจะไม่ดื่ม (มักหมายถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) หลังเลิกงาน

8. Seldom = แทบจะไม่
: His father seldom tells anything to me.
พ่อของเขาแทบจะไม่บอกอะไรกับฉันเลย

9. Hardly ever = เกือบจะไม่
: Surachet hardly ever plays computer games.
สุรเชษฐ์แทบจะไม่เล่นเกมคอมพิวเตอร์เลย

10. Never = ไม่เคย
: My sister and I never go out without money.
พี่สาวฉันและฉันไม่เคยออกไปข้างนอกโดยไม่นำเงินไปเลย

*ข้อสังเกตและควรระวัง* rarely, seldom, hardly (ever), never เป็นกลุ่มคำวิเศษณ์ที่ใส่แล้วมีความหมายทำให้เป็นประโยคปฏิเสธอยู่แล้ว ไม่ควรใช้ในประโยคปฏิเสธ (ที่เป็น don’t, doesn’t, isn’t เป็นต้น) อีก เพราะจะทำให้กลายเป็นประโยค double negative sentences จะเกิดความสับสนได้ค่ะ


อ่านต่อ “ความแตกต่างระหว่าง MUST และ HAVE TO”

อ่านต่อ “วิธีใช้ JUST/ YET/ ALREADY”

อ่านต่อ “เรียนรู้การใช้ if clause (Conditional Sentences) แบบจำได้ขึ้นใจ”

Share
.