อะไรคือ Adverb of Time มาดูตัวอย่างกัน

1558

Adverb of time คือ คำกริยาวิเศษณ์ เป็นชนิดหนึ่งของคำที่ใช้ขยายคำกริยา ซึ่งมีหลายประเภทด้วยกัน
ซึ่งชนิดนี้เป็นการบอกความถี่ ว่าบ่อยมาก หรือ น้อย สามารถตัวอย่างได้ที่นี่

1. Always = เสมอๆ
: He always gives flowers to Mary.
เขาให้ดอกไม้กับแมรี่เสมอๆ

2. Usually = โดยปกติ
: I usually takes shower two times per day.
ฉันอาบน้ำสองครั้งต่อวันเป็นปกติ

3. Frequently = ถี่ๆ บ่อยมากๆ
: She frequently goes to the park.
หล่อนไปสวนสาธารณะบ่อยมากๆ

4. Often = บ่อยๆ
: We often miss the English class.
พวกเราพลาดคลาสเรียนวิชาภาษาอังกฤษบ่อยๆ

5. Sometimes = บางครั้ง
: They sometimes play soccer until the night.
พวกเขาเล่นฟุตบอลจนตกดึกเป็นบางครั้ง

6.Occasionally = ครั้งคราว (ตามโอกาส)
: I occasionally travel by work.
ฉันไปเที่ยวโดยไปทำงานด้วยเป็นครั้งคราว (ตามโอกาส)

7. Rarely = แทบจะไม่
: You rarely mixture friendship with business.
คุณแทบจะไม่ปนเรื่องความเป็นมิตรภาพกับเรื่องธุรกิจเข้าด้วยกัน

8. Seldom = แทบจะไม่
: He seldom tells anything to me.
เขาแทบจะไม่บอกอะไรกับฉันเลย

9. Hardly ever = เกือบจะไม่
: He hardly ever play videogames.
เขาแทบจะไม่เล่นวิดีโอเกมเลย

10. Never = ไม่เคย
: I never go out without money.
ฉันไม่เคยออกไปข้างนอกโดยไม่นำเงินไปเลย