11 คำศัพท์บ่งบอกเลยว่า นี่แหละชีวิตคนเมือง

961
พื้นที่โฆษณา

Pollution = มลพิษ
Noise pollution = มลพิษทางเสียง
Air pollution = มลพิษทางอากาศ
Crowd = ผู้คนเยอะเเยะ
Traffic jam = การจราจรติดขัด
Rush hours = ชั่วโมงเร่งด่วน
Living Cost = ค่าครองชีพ
Stress = ความเครียด
Crime = อาชญากรรม
Social evil = ความชั่วร้ายทางสังคม
Discrimination = การแบ่งแยกแตกต่าง (ดูถูก)