ตัวอย่างการใช้ Direct/Indirect speech

3287

Direct speech คือการพูดถึงคำพูดของคนอื่นโดยยังคงรูปแบบเดิมไว้เป๊ะๆ หรือพูดตามที่เราจำได้:

ตัวอย่าง: Barbara said, “I didn’t realize it was midnight.”
บาร์บาร่าพูดว่า “ฉันไม่รู้เลยว่ามันเที่ยงคืนแล้ว”

.

Indirect speech นั้นคือเวอร์ชั่นที่คำพูดของคนที่เรานำมาอ้างนั้นถูกเปลี่ยนแปลงแล้ว

ตัวอย่าง: Barbara said she hadn’t realized it was midnight.
บาร์บาร่าพูดว่าเธอไม่รู้เลยว่ามันเที่ยงคืนแล้ว (สังเกตว่าแกรมม่าเปลี่ยนไป)


หากต้องการใช้ Direct Speech ลองทำตามคำแนะนำ 5 ข้อของเราดูนะ

1. ดูว่าประโยคนั้นเป็นประเภทไหน (ประโยคบอกเล่า ประโยคคำถาม ประโยคคำสั่ง)
2. ใช้ไวยากรณ์แบบใด
3. ต้องเปลี่ยนบุคคลหรือไม่? (คำสรรพนาม)
4. ต้องย้อนเวลาในไวยากรณ์หรือไม่?
5. ต้องการเปลี่ยนเวลาหรือสถานที่หรือไม่?

ตัวอย่าง: He said: ” I go for a walk every evening”
เขาบอกว่า “ฉันออกไปเดินเล่นทุกเย็น”
He said (that) he went for a walk every evening
เขาบอกว่าเขา(นั้น)ออกไปเดินเล่นทุกเย็น

Ex: He said: ”I will call you tomorrow”
ตัวอย่าง: He said:”I will call you tomorrow”
เขาบอกว่า “ผมจะโทรหาคุณพรุ่งนี้”
He said (that) he would call me the next day
เขาบอกว่าเขา(นั้น)จะโทรหาคุณวันต่อมา


อ่านต่อ “วิธีใช้ EITHER…OR (ไม่…ก็…) และ NEITHER…NOR (ไม่ใช่ทั้ง…และ…)”

อ่านต่อ “รูปแบบการใช้ PREFER และ WOULD PREFER”

อ่านต่อ “ความแตกต่างของคำว่า like กับ alike”

Share
.