Bear ในที่นี้ไม่ใช่หมีนะ! รวมวลีหมีๆที่แปลไม่ตรงตัว (พร้อมแบบฝึกหัด + เฉลย)

5169

วลีและสำนวนเกี่ยวกับ หมี ภาษาอังกฤษ

         Bear เรามักจะชินกับคำๆนี้ในความหมายของคำนาม สัตว์ตัวใหญ่ ขนปุกปุย แต่ Bear มีความหมายที่เป็นคำกริยาที่หมายถึง ความอดทน ซึ่งที่จริงแล้วมีหลายสำนวนและวลีมากๆที่เกี่ยวข้องกับคำว่า Bear โดยที่คำพวกนี้นิยมใช้กันอยู่บ่อยๆทั้งในหนังสือ อินเทอร์เน็ตและในวงการธุรกิจ ดังนั้นจำเป็นมากที่เราต้องรู้และเข้าใจสำนวนและวลีนั้นๆ

.

         เรามาดูกันเลย

Bear in mind 

Bear in mind = Keep something in mind 

Bear in mind แปลว่า จำไว้ รำลึกไว้

ยกตัวอย่าง

Please bear in mind, this is the first presentation. You have to do the best. โปรดจำไว้ว่านี่คือการนำเสนอครั้งแรก คุณต้องทำมันให้ดีที่สุด

Bear fruit

Bear fruit = to produce the good result

Bear fruit แปลว่า ผลลัพธ์ที่ออกมาดี

ยกตัวอย่าง

Many of your ideas will bear fruit, but you must act quickly. หลายแนวคิดของคุณจะได้ผล แต่คุณต้องรีบดำเนินการ

Bear in the scar

Bear in the scar = to still suffer emotional pain from something unpleasant that happened in the past

Bear in the scar แปลว่า แผลใจจากในอดีตหรือความเจ็บปวดทางอารมณ์จากเรื่องราวเลวร้ายในอดีต

ยกตัวอย่าง

They were in a car accident on the day of his brother’s graduation so they still bore the scars about that.

พวกเคยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ในวันรับปริญญาของพี่ชาย ดังนั้นพวกเขายังคงมีแผลทางใจเกี่ยวกับเรื่องนี้

To bear

To bear = an unpleasant or painful situation or person that you have to accept and deal with, although you find it very difficult.

To bear แปลว่า อดทนกับบางสิ่งด้วยความยากลำบาก

ยกตัวอย่าง

He tries to bring pressure to bear on her. เขาพยายามสร้างความกดดันให้หล่อนแบกรับ

Bear the brunt of

Bear the brunt of = Put up with the worst of some bad circumstance

Bear the brunt of แปลว่า แบกรับปัญหา

ยกตัวอย่าง

When our system crashed, the call center employees bore the brunt of our customers’ anger.

เมื่อระบบของเราขัดข้อง พนักงานคอนเซ็นเตอร์ต้องแบกรับความวีนความเหวี่ยงของลูกค้า

Bear up

Bear up = to deal with a very sad or difficult situation in a brave and determined way

Bear up แปลว่า มุ่งมั่นไม่ยอมแพ้แม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก

ยกตัวอย่าง

Our team is bearing up after our boss reprimands us. 

ทีมของพวกเรายังคงมุ่งมั่นต่อไปหลังจากที่หัวหน้าตำหนิ

ใครอ่านจนจบขอบอกว่าเก่งมากๆ เอาคะแนนความตั้งใจไปร้อยคะแนน

ดังนั้น เราเช็กความเข้าใจกันนิดนึง

  1. หัวหน้ากำลังดุเลขาเกี่ยวการนัดหมายที่ผิดพลาด คุณคิดว่าประโยคนี้ตรงกับข้อใด
  1. to bear
  2. bear in the scar

2.  วางแผนที่วางไว้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ คุณคิดว่าประโยคนี้ตรงกับข้อใด

  1. Bear to the brunt of
  2. Bear fruit

3. เพนนีบอกกับฉันว่าหล่อน ทะเลคือสถานที่สุดโปรดของเธอ และฉันก็จำมันได้เสมอ คุณคิดวาสประโยคนี้ตรงกับข้อใด

  1. Bear in mind
  2. Bear up

ทำเสร็จแล้ว มาดูเฉลยกันเลย

เฉลยแล้วน้าา

  1. หัวหน้ากำลังดุเลขาเกี่ยวการนัดหมายที่ผิดพลาด คุณคิดว่าประโยคนี้ตรงกับข้อใด

ตอบข้อ 1. to bear เพราะเป็นสำนวนที่ต้องอดทนกับสถานการณ์ที่กดดันและลำบาก

2.  วางแผนที่วางไว้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ คุณคิดว่าประโยคนี้ตรงกับข้อใด

ตอบ ข้อ 2. Bear fruit เพราะแปลว่า การทำงานที่ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ

3. เพนนีบอกกับฉัน ทะเลคือสถานที่สุดโปรดของเธอ และฉันก็จำมันได้เสมอ คุณคิดว่าประโยคนี้ตรงกับข้อใด

ตอบ 1. Bear in mind แปลว่า จำไว้ หรือรำลึกไว้เสมอ

Share
.