ราวๆนั้น/ประมาณนั้น ภาษาอังกฤษพูดยังไง

4106

ราวนั้นๆ ประมาณนั้น ถ้าจะพูดเป็นภาษาอังกฤษก็นึกคำไม่ออก ว่าใช้คำว่าอะไรที่ได้บ้าง จริงๆก็มีคำที่สามารถแทนกันได้อยู่ (ได้อยู่ที่แปลว่าพอใช้ได้นะ) และเราคุ้นเคยกันดี นั่นก็คือคำว่า About ซึ่งแปลว่าประมาณ ได้เหมือนใช้แทนกันได้ไม่ผิด แต่ถ้าอยากได้คำที่มันความหมายเฉพาะไปกว่านั้น วันนี้เราได้รวบรวมคำเหล่านั้นมาฝาก ซึ่งการรู้คำศัพท์เยอะหลากหลายคำจะช่วยให้เราอ่านและเข้าภาษาอังกฤษได้ดีกว่าเดิม อีกทั้งช่วยให้เราสามารถนำไปพูดกับฝรั่งได้อีกด้วย 

Thereabouts ราวๆนั้น ประมาณนั้น

.
  • Thereabouts (adv.) used to indicate that a date or figure is approximate.

ใช้เวลาที่เราประมาณค่า วันที่ ตัวเลข ที่ใกล้เคียงกัน

ยกตัวอย่าง

She’s studied here for 6 years, or thereabout. หล่อนเรียนอยู่ที่นี่ราวๆ 6 ปีแล้ว

Roughly คร่าวๆ (คำนวณแบบหยาบๆ) ยังตีไม่ได้ตีเป็นตัวเลขที่แน่นอน 

  • Roughly (adv.) แปลว่า without completeness or exactness

ยกตัวอย่าง

There has been an increased circulation of roughly 40 percent. ยอดเพิ่มขึ้น 40 เปอร์เซ็น

Round about ประมาณ

  • Round about (adv.) at a point or time approximately equal to.

ส่วนใหญ่จะใช้กับเวลา ประมาณเวลา….

ยกตัวอย่าง

I’ll be at your office at round about eight o’clock, don’t worry about it.

ฉันจะไปถึงที่ทำงานของคุณประมาณ 8 โมง อย่ากังวลไปเลย

Give or take สำนวนนี้ไม่ได้แปลว่าให้หรือรับ แต่แปลว่า ขาดหรือเหลือประมาณ….

  • Give or take = a little more or a little less compared to the amount mentioned.

มีหมายความในเชิง มากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดไว้เพียงเล็กเท่านั้น

ยกตัวอย่าง

Keep running! The finish line is 2 meters, give or take a few steps.

วิ่งต่อไป! อีกไม่แค่ 2 เมตรก็ถึงเส้นชัยแล้ว ขาดไม่กี่ก้าวแล้ว

  • somewhere in the region of สำนวนไม่ได้แปลว่าที่ไหนสักแห่ง แต่แปลว่า ประมาณนั้น ราวๆนั้น

Somewhere in the region of something = used to describe an amount of time, money etc.

ใช้ในการอธิบายปริมาณของเงิน เวลา หรือสิ่งอื่นโดยที่ไม่ได้ตรงเป๊ะเท่าไหร่นัก

ยกตัวอย่าง

The temperature this morning was somewhere in the region of 14 °.

อุณหภูมิของเมื่อเช้าอยู่ที่ประมาณ 14 องศาเซลเซียส

More or Less สำนวนนี้ไม่ได้แปลว่า  มากหรือน้อย แต่แปลว่า เกือบ

ยกตัวอย่างเช่น

This cat is 6 kilos, more or less. แมวหนักเกือบ 6 กิโล

Share
.