ทางลัด! สรุป Past Simple Tense แบบกระชับ เข้าใจง่าย พร้อมแบบฝึกหัดให้ลองทำ

1875

  ทางลัด! สรุป Past Simple Tense แบบกระชับ เข้าใจง่าย

            ว่าด้วยเรื่องของแกรมม่าหรือไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่หลายคนได้ยินกันแล้วก็พากันส่ายหน้าหนี เพราะคิดว่ามันเข้าใจยาก โดยเฉพาะเรื่องของ Tense ไม่รู้ว่าแตกต่างกันอย่างไร และต้องใช้อย่างไรถึงจะถูกต้อง 

.

            วันนี้เราได้สรุปเรื่อง Past Simple Tense ในฉบับที่กระชับและเข้าใจง่าย

Past Simple Tense คืออะไร?

            Past = อดีต

            Simple = ธรรมดา

            Tense = Time หรือเวลานั่นเอง

Past Simple Tense คือ การพูดถึงหรือการเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดในอดีต หรือสิ่งที่ได้เกิดขึ้นมาแล้ว เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงแล้ว

โครงสร้างของประโยค

Past Simple Tense = Subject + Verb2 หรือ ประธาน + ช่องที่สอง

แค่นี้เลยจริงๆ เห็นมั้ยว่าไม่ยาก

หากเราพูดถึง Verb to be ปกติจะใช้ is am are แต่เมื่อเป็น Past simple Tense

  • is/am = was (ใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์)
  • are = were (ใช้กับประธานที่เป็นพหูพจน์)

ยกตัวอย่าง

Kendal cried. Kendal คือ ประธาน Cried เป็นกริยาช่องสองของ Cry 

Past Simple Tense ใช้อย่างไร?

  • พูดถึงหรือเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต

นอกจากจะมีโครงสร้าง Subject + Verb2 เป็นตัวบ่งบอกว่านี้คือ Past Simple Tense อีกหนึ่งอย่างที่กำกับและเมื่อเราอ่านประโยคก็จะรู้ทันทีว่านี้คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว สิ่งนั่นก็คือ การบอกเวลา

การบอกเวลา เช่น Yesterday (เมื่อวานนี้) Last week (สัปดาห์ที่แล้ว) Last night (เมื่อคืน)

  • ประโยคบอกเล่าในรูปแบบของ Past Simple Tense

I was really happy for last night’s party. ฉันมีความสุขมากสำหรับปาร์ตี้เมื่อคืน

Last summer we went on cruise in the Caribbean. ฤดูร้อนที่แล้วเราไปล่องเรือในทะเลแคริบเบียน

Last month we traveled to a place with snow. เมื่อเดือนที่แล้วเราเดินทางไปยังสถานที่ที่มีหิมะตก

Last year we spent six months in Spain. ปีที่แล้วเราใช้เวลาหกเดือนในสเปน

  • ประโยคบอกเล่าในรูปแบบของ Past Simple Tense

โครงสร้างประโยคปฏิเสธ   Subject + did not + Verb1 

ในโครงสร้างให้นำ did not or didn’t ตามด้วยกริยาช่องที่ 1 โดยไม่ต้องเติม s,es แม้ว่าจะประธานจะเป็นเอกพจน์ก็ตาม

ยกตัวอย่าง

I didn’t study science last Monday. ฉันไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์เมื่อวันจันทร์ที่แล้ว

Last week he didn’t plan a new trip. สัปดาห์ที่แล้วมาเขาไม่ได้วางแผนเรื่องการเดินทางครั้งใหม่

She didn’t come to his birthday party yesterday. เมื่อวานนี้หล่อนไม่ได้มางานวันเกิดของเขา

Last year he didn’t buy me anything for my birthday. วันเกิดฉันปีที่แล้วเขาไม่ได้ซื้ออะไรให้ฉันสักอย่าง

  • ประโยคคำถาม

โครงสร้างประโยคคำถาม Did + subject + V.1

ให้ตั้งคำถามโดยใช้ Did ตามด้วยประธานและกริยาช่องที่ 1 โดยไม่ต้องเติม s,es แม้ว่าจะเป็นประธานเอกพจน์ก็ตาม หากเป็นประโยคคำถามแบบปฏิเสธให้ถามด้วย Didn’t

ยกตัวอย่าง

Did you have a good time on your last vacation? คุณมีช่วงเวลาที่ดีในวันหยุดพักผ่อนที่ผ่านมาหรือไม่?

Did you send the parcel yesterday? เมื่อวานนี้คุณได้ส่งพัสดุหรือยัง?

Did you see any pattern in the product? คุณได้เห็นรูปแบบของสินค้าหรือยัง

Did you complete your work yesterday? เมื่อวานคุณทำงานเสร็จหรือยัง

ทดสอบความเข้าใจ

  1. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง?

A. Did you go to Anny’s party last night?

B. Did you joined to Anny’s party last night?

2. ประโยคใดมีโครงสร้างเช่นเดียวกับ Subject + did not + Verb1 

A. Last week he did not buy a new phone . 

B. I didn’t met Jane at the bank yesterday. 

2. ประโยคใดมีโครงสร้างเช่นเดียวกับ Subject + Verb2

A. She came to my house last week.

B. Last week she gone. 

เฉลย

  1. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง?

ตอบ Did you go to Anny’s party last night?

2. ประโยคใดมีโครงสร้างเช่นเดียวกับ Subject + did not + Verb1 

ตอบ Last week he did not buy a new phone . 

2. ประโยคใดมีโครงสร้างเช่นเดียวกับ Subject + Verb2

ตอบ She came to my house last week.

Share
.