คำศัพท์ที่ไม่ค่อยได้ยิน แต่ TOEIC ชอบออก

1903

คำศัพท์ที่ไม่ค่อยได้ยิน แต่Toeicชอบออก

ว่าด้วยเรื่องมหากาพย์การสอบ Toeic หรือการสอบวัดผลความสามารถทางด้านภาษาที่หลายคนคิดว่ามันยากประมาณนึง โดยที่ข้อสอบจะถูกออกแบบมาเพื่อวัดกันให้เห็นกันอย่างชัดเจนว่าผู้สอบรู้ลึกรู้จริงแค่ไหนในแต่ละพาร์ท และพาร์ทหนึ่งที่คนพูดถึงกันหลังจากสอบว่าพาร์ทของ Vocabulary นั้นจะออกคำศัพท์ที่คนไม่ค่อยได้ยินและไม่ค่อยใช้กันในภาษาพูดแต่คำศัพท์เหล่านี้มักจะเจอในวงการธุรกิจหรือทางวิชาการที่เน้นความเป็นทางการเป็นส่วนใหญ่

.

  วันนี้เราจึงรวบรวมคำศัพท์ยากที่ Toeic ชอบออกสอบ

  • Approximately (n.) แปลว่า ประมาณ มักจะใช้ในเชิงวิชาการ

Approximately (n.) = close to a particular number or time although not exactly that number or time

Approximately มีความหมายเดียวกับ about ที่เราคุ้นเคย ซึ่งศัพท์ง่ายๆแบบนี้ Toeicไม่ออกหรอกเพราะเมื่อเป็นการวัดระดับความสามารถทางภาษาในระดับนานาชาติและเป็นที่ยอมรับกันในบริษัทชั้นนำทั่วโลก ดังนั้นการใช้คำศัพท์ที่มีความเป็นทางการจึงถูกนำออกข้อสอบอยู่บ่อย

ยกตัวอย่าง

The seminar takes approximately three hours. การสัมมนาใช้เวลาสามชั่วโมง

The project will take approximately two months, and cost approximately five hundred thousand. โครงการนี้ใช้เวลาประมาณ 2 เดือน และมีค่าใช้จ่ายประมาณ 500,000 บาท

  • Dread (v.) แปลว่า หวาดกลัวหรือกังวลกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น

Dread (v.) = to feel extremely worried or frightened about something that is going to happen or that might happen

ยกตัวอย่าง

He’s dreading the interview – he’s sure he’s going to fail. เขากลัวการสัมภาษณ์ เขาแน่ใจว่าเขาจะทำพลาด

  • Occupation (n.) แปลว่า อาชีพ มีความหมายเดียวกับ job แต่มีความเป็นทางการมากกว่า

ยกตัวอย่าง

Please state your name, occupation and an e-mail address. กรุณาระบุชื่อ อาชีพ และที่อยู่อีเมล์

  • Overhear (v.) แปลว่า ได้ยินโดยบังเอิญ

Overhear (v.) = to hear what other people are saying without intending to and without their knowledge

ยกตัวอย่าง

It made me happy; I overheard a very funny conversation on the sky train this morning. เป็นฉันมีความสุขเพราะฉันบังเอิญได้ยินบทสนทนาตลกๆบนรถไฟฟ้าในตอนเช้า

  • Hesitate (v.) แปลว่า ลังเล

Hesitate (v.) = to pause before you do or say something, often because you are uncertain or nervous about it

ยกตัวอย่าง

She always hesitates when she has to answer questions on the stage. หล่อนลังเลเวลาที่ต้องตอบคำถามบนเวที

  • Contemplate (v.) แปลว่า ไตร่ตรอง

Contemplate (v.) = to spend time considering a possible future action, or to consider one particular thing for a long time in a serious and quiet way

ยกตัวอย่าง

I’m contemplating going abroad for a year. ฉันคิดไตร่ตรองว่าจะไปต่างประเทศสักหนึ่งปี

ทั้งหมดนี้คือคำศัพท์ที่ควรจำและควรใช้ให้ถูกต้องเพราะอาจจะได้เจอคำพวกนี้ในข้อสอบก็เป็นได้

Share
.