วิธีการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน อย่างได้ผล ( Part 2/2 )

651

อ่านต่อ “วิธีการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน อย่างได้ผล ( Part 1/2 )”

5. พูดว่า “I Want to ask a Question” ฉันต้องการถามคำถาม

.

ถามเพื่อนร่วมงาน เมื่อไม่เข้าใจ – ภาษาอังกฤษเพื่อทำงาน ก่อนที่จะถามคำถาม เนื่องจากเราพูดภาษาอังกฤษ มีโอกาสที่เพื่อนๆ พูดช้ากว่าภาษาไทย เนื่องจากไม่ใช่ภาษาแม่ หรืออาจยังไม่เข้าใจ (intonations)

ตัวอย่าง ประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน เมื่อต้องการถามคำถาม

เมื่อต้องการถามคำถามกับเพื่อนร่วมงาน ให้เริ่มต้นด้วยการพูดว่า…

“I want to ask a question.” ฉันต้องการถามคำถาม

ถ้าคุณมีความคิดที่คุณต้องการอธิบายให้พูดว่า…

“I have an idea” ฉันมีความคิดอื่นๆ

ถ้าคุณต้องการอธิบายบางสิ่งบางอย่างให้พูดว่า…

“Let me explain, please.” โปรดให้ฉันอธิบาย

6. ระวังการออกเสียงสูงต่ำ

ในทำนองเดียวกัน ต้องระวังการออกเสียงภาษาอังกฤษเมื่อพูด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกเสียงภาษาอังกฤษ จะต้องใส่ใจกับรายละเอียดเหล่านี้ เพื่อให้การสื่อสารภาษาอังกฤษประสบความสำเร็จ

ตัวอย่าง เช่น ถ้าถามคำถามและลืมยกระดับเสียงในตอนท้าย คนที่พูดภาษาอังกฤษด้วยอาจไม่สามารถตอบคำถามได้ ถ้าพูดภาษาอังกฤษด้วยน้ำเสียงราบเรียบ เพื่อนร่วมงานอาจคิดว่าเบื่อ หรือไม่ให้ความสนใจ พวกเขาอาจจะไม่ทราบอารมณ์ของคุณและอาจทำให้เกิดปัญหาในการทำงานได้

7. ฝึกสนทนาทั่วไปแบบตัวต่อตัว

เมื่อเริ่มทำงาน หาเพื่อนหรือครูสอนการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน และฝึกพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์การทำงานต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้คุณรู้สึกมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษในที่ทำงาน เพื่อนๆ จะกล้าพูดภาษาอังกฤษได้อย่างไม่มีความเครียด และครูจะช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดในการพูดภาษาอังกฤษ

8. ถ้าเป็นไปได้ ขอให้มีการสาธิตวิธีการ หรือยกตัวอย่างตอนกำลังอธิบาย

เมื่อมีคนในที่ทำงานอธิบายถึงแนวความคิดหรืองานใหม่ ให้ขอให้พวกเขาสาธิต (ถ้าเป็นไปได้)

9. จงอย่าสูญเสียความมั่นใจ!

เพื่อนๆ ไม่ใช่หุ่นยนต์ ต้องมั่นใจในบุคลิกภาพที่ยอดเยี่ยมในตัวเอง เพื่อให้เพื่อนร่วมงานและเจ้านายยอมรับในตัวตนของคุณ บางครั้งอาจกังวลเรื่องการพูดภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง และลืมการพูดภาษาอังกฤษด้วยความเป็นธรรมชาติลืมการพูดคุยที่สนุกสนาน ลืมให้ผู้ฟังมีความสุขกับการพูด คุณลืมให้คนอื่นเห็นบุคลิกภาพของคุณ จงทำให้เพื่อนร่วมงานรู้จักกับตัวตนของเพื่อนๆ

10. อย่าอายในการพูดภาษาอังกฤษ แค่พยายามทำให้ดีที่สุด

ในท้ายที่สุดสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการพยายามทำให้ดีที่สุด อย่ากังวลกับข้อผิดพลาดเล็กน้อยเมื่อพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อนร่วมงาน สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความเข้าใจ ในฐานะที่คุณไม่ได้เกิดในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ เจ้านายและเพื่อนร่วมงานของคุณจะให้ความช่วยเหลือและมีเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้

Share
.