วลีภาษาอังกฤษ การหยอกล้อ, ล้อเล่น

3153

หากเพื่อนๆ นึกถึงการหยอกล้อในภาษาอังกฤษแล้ว สามารถใช้วลีหรือประโยคที่อธิบายได้ว่า นี่คือการล้อเล่น เท่านั้นเอง มาดูกันเลย

 • I’m kidding. / I’m just kidding.
 • ฉันล้อเล่นนะ
 • Just joking!
 • แค่ล้อเล่น
 • I’m just fooling around.
 • ฉันแค่หยอกเล่นเอง
 • I am just teasing you.
 • ฉันหยอกเธอเล่นนิดเดียวเอง
 • I’m just pulling your leg.
 • ฉันล้อเล่นนะ
 • I’m just messing with you. / I’m just poking fun of you.
 • ฉันหลอกเล่นนะ
 • Don’t take it seriously.
 • อย่าจริงจังน่า แค่ล้อเล่น
 • I’m only being silly
 • ฉันก็เล่นไปงั้นแหละ
 • It’s only a joke.
 • มันเป็นมุขนะ
 • I’m just having a laugh.
 • แค่ขำๆ นะ
 • I was only playing around.
 • ฉันแค่เล่นเรื่อยเปื่อยเอง
 • I’m just trying to take the mickey.
 • ฉันแค่อยากให้ทำให้ขำแค่นั้นเอง
 • I was only joking.
 • ฉันแค่ล้อเล่นเท่านั้นเอง
Share
.
.