เก่งแค่ไหนถึงจะพอ!?

1088

            รู้ไหมครับว่า บางทีคุณอาจจะเก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้ว โดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้ แต่คนไทยเรามักจะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นๆ จึงทำให้ตนเองสูญเสียความมั่นใจไป

            มาตรฐานคนไทยจะเป็นแบบไหนไม่รู้ แต่ในฐานะผู้ที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการภาษาอังกฤษมานานกว่า 20 ปี ผมคิดว่า ถ้าคุณทำในสิ่งต่อไปนี้ได้ ก็ถือว่าคุณเก่งพอแล้วล่ะครับ

.

การอ่าน

หากคุณสามารถอ่านหนังสือพิมพ์และเว็บไซท์ภาษาอังกฤษแล้วรู้เรื่องหรือเข้าใจเนื้อหาได้ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ ก็ถือว่าคุณเก่งทักษะภาษาอังกฤษด้านการอ่านแล้ว 

            หากคุณอ่านหนังสือพิมพ์และเว็บไซท์ภาษาอังกฤษแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องเนื้อหา หรือเข้าใจได้ไม่ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ แต่สามารถใช้อุปกรณ์สื่อสารและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ รวมถึงใช้สื่อโซเชียลมีเดียและซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ เช่น Word Document และ Excel ด้วยเมนูหน้าจอที่เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว โดยที่คุณเลือกที่จะตั้งค่าหน้าจอเหล่านั้นเป็นภาษาอังกฤษเอง (ด้วยความสมัครใจ) ก็ต้องถือว่าคุณเก่งในระดับหนึ่งเช่นกัน และยังบ่งชี้ว่า คุณมีศักยภาพในการที่จะเก่งขึ้นได้อีกมาก

การเขียน

            หากคุณสามารถกรอกใบสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยใช้คำต่างๆ อย่างถูกต้อง และสามารถเขียนอีเมล์โต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษได้เมื่อถึงเวลาจำเป็น รวมถึงสามารถพิมพ์ข้อความแชทกับชาวต่างชาติได้ ก็ถือว่าคุณเก่งทักษะด้านการเขียนแล้ว

            ยิ่งถ้าคุณสามารถเขียนจดหมายหรือรายงานย่อยๆได้ ก็ต้องถือว่าเก่งมากเลยทีเดียว

การฟัง

            หากคุณสามารถฟังเพลงภาษาอังกฤษแล้วเข้าใจความหมาย หรือฟังเนื้อเพลงท่อนใดท่อนหนึ่งออกว่า นักร้องๆคำศัพท์/วลีอะไรออกมา ก็ถือว่าทักษะการฟังของคุณดีในระดับหนึ่ง

            ยิ่งถ้าหากคุณฟังรายงานข่าวภาคภาษาอังกฤษจากวิทยุ และพอที่เข้าใจว่า นักข่าวกำลังพูดถึงเรื่องใด ก็ถือว่าคุณเก่งด้านการฟังมากพอแล้ว (ไม่นับการดูข่าวจากทีวีนะครับ เพราะมันมีภาพประกอบ)

การพูด

            ถ้าคุณสามารถสนทนาภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาอย่างต่อเนื่องได้เป็นเวลา 5 นาทีขึ้นไปแล้วล่ะก็ ต้องถือว่าคุณเก่งทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษและมีศักยภาพในการเรียนรู้ให้เก่งยิ่งขึ้นไปอีก (เพราะอย่างน้อย คุณก็มีความกล้า ไม่หลบหน้าฝรั่ง)

            อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดที่สำคัญในการที่จะบอกได้ว่า คุณเก่งทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ต้องดูที่ว่า คุณสามารถคุยโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะกับผู้ที่เป็นเจ้าของภาษาหรือกับชาวต่างชาติที่มาจากประเทศต่างๆ ได้หรือไม่ (มันยากกว่าการคุยกันแบบเห็นหน้า เพราะคุณจะไม่สามารถใช้ภาษามือช่วยได้)

            ทั้งนี้ การที่แนะนำให้คุณประเมินตนเองตามที่กล่าวมา เป็นการแนะนำตามความเป็นจริง ไม่ใช่เพื่อต้องการยกยอหรือหลอกล่อให้คุณลงเรียนคอร์สภาษาอังกฤษเพิ่มเติม แต่เพื่อให้คุณตระหนักว่า คุณอาจจะมีศักยภาพในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้เก่งในระดับผู้เชี่ยวชาญได้เช่นกัน

Share
.