หลักการจำ Comparatives and superlatives Part 1/2

1747

เพื่อนๆ Engnow ใช้ขั้นกว่าและขั้นสุดเพื่อกล่าวถึงคนหรือสิ่งของว่าแตกต่างกันอย่างไร เราใช้คำขยายคำนามเพื่อแสดงการเปรียบเทียบ (comparative adjective) เวลาที่ต้องการพูดถึงความแตกต่างระหว่างคนหรือสิ่งของ ในขณะที่เราจะใช้คำขยายคำนามเพื่อเปรียบเทียบขั้นสุด (superlative adjective) เวลาต้องการชี้ให้เห็นว่าคนหรือสิ่งของนั้นๆ แตกต่างหรือโดดเด่นที่สุดอย่างไรมาดูกันต่อ

การเปรียบเทียบ

.

คำขยายคำนามเพื่อแสดงการเปรียบเทียบช่วยให้เราอธิบายถึงความต่างระหว่างคนหรือสิ่งของ การจะพูดว่า บางคนหรือบางสิ่ง มีระดับที่เหนือกว่า ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปริมาณ ขนาด หรือลักษณะ เราจะใช้ ‘more ในทางตรงกันข้าม เวลาที่เราจะบอกว่า บางคนหรือบางสิ่ง อยู่ในระดับที่ด้อยกว่า ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณภาพ ขนาด หรือลักษณะ เราจะต้องใช้ ‘less’

More

วิธีการใช้ ‘more’ ขึ้นอยู่กับความยาวของคำ มีสามกรณีด้วยกัน

1. การใช้ More สำหรับคำขยายที่ยาว

ถ้าคำขยายคำนาม (adjective) มีสองพยางค์ขึ้นไป เราจะวางคำว่า ‘more’ ไว้ด้านหน้าเพื่อสร้างรูปประโยคที่แสดงถึงการเปรียบเทียบ ตัวอย่างเช่น

This hotel is more expensive than the last hotel we stayed at.

Reading is more interesting than watching television.

The sea here is more beautiful than the sea in my country.

2. สำหรับคำขยายคำนามที่สั้น

ถ้าคำขยายคำนามคำนั้นมีแค่พยางค์เดียว หรือสองพยางค์ ซึ่งพยางค์ที่สองเป็นเสียง –y เราจะเติม –er หลังคำขยายคำนามคำนั้นเพื่อสร้างรูปประโยคที่แสดงถึงการเปรียบเทียบ ตัวอย่างเช่น

Your house is bigger than mine.

Taking the bus is cheaper than taking the car.

This box is heavier than that one.

อย่างที่เห็นในตัวอย่างแรก ถ้าคำขยายคำนามคำนั้นลงท้ายด้วยเสียงสระและพยัญชนะ (เช่นคำว่า ‘big’) คุณต้องเพิ่มพยัญชนะตัวท้ายอีกหนึ่งตัว ตัวอย่างเช่น bigger, fatter, thinner

3. คำขยายคำนามพิเศษ

เป็นเรื่องปกติในภาษาอังกฤษที่ adjective บางตัวจะแตกต่างจากตัวอื่น เหตุเพราะมีรูปเฉพาะของตัวเองเมื่อนำมาวางในประโยคที่แสดงถึงการเปรียบเทียบ

  • good – better
  • bad – worse
  • far – further (U.K. English) farther (US English)
  • fun – fun

ตัวอย่างเช่น

Going out is more fun than staying at home.

การใช้ ‘than’

เวลาที่ต้องการจะเปรียบเทียบระหว่างคนหรือของ เราใช้ ‘than’ ตัวอย่างเช่น

Living in the city is better than living in the country.

แต่ถ้ากำลังพูดถึงบางสิ่งที่ชัดเจนอยู่แล้ว เราไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงสิ่งนั้นอีกรอบในประโยค ในกรณีนี้ ไม่จำเป็นต้องมี ‘than’ ตัวอย่างเช่น

Living in the city is more expensive.

การใช้ Less

เราจะใช้ ‘less’ เพื่อพูดถึงบางสิ่งหรือบางอย่างที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่า ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณภาพ ขนาด หรือลักษณะ มันใช้ได้ง่ายมาก เพียงแค่หยิบมาวางหน้าคำขยายคำนาม (adjective) ก็พอ ตัวอย่างเช่น

Walking is less tiring than running.

อ่านต่อ “หลักการจำ Comparatives and superlatives Part 2/2”

Share
.