15 คำกริยาที่มักตามมาด้วย V-ing

3431


ทุกคนทราบมั้ยคะว่า มีคำกริยาหลายคำที่มักจะตามด้วย V-ing วันนี้เลยแอดอยากจะนำเสนอ 15 คำกริยาที่เราพบบ่อยๆ และจำเป็นต้องใช้ให้ถูกต้องค่า

1. Finish (v): เสร็จ สำเร็จ
I’ll go with you when I finished doing my homework.
= ฉันจะไปกับคุณเมื่อคุณทำการบ้านเสร็จแล้ว

2. Prefer (v): ชอบ
He prefers swimming to walking.
= เขาชอบว่ายน้ำมากกว่าเดิน

3. Avoid (v):หลีกเลี่ยง
He tried to avoid answering my question.
= เขาพยายามหลีกเลี่ยงที่จะตอบคำถามของฉัน

4. Quit (v): เลิก
I’ve quit smoking.
= ฉันเลิกสูบบุหรี่แล้ว

5. Report (v): รายงาน
She reported having seen the housebreaker.
= เธอรายงานว่าเห็นตัวขโมยงัดบ้าน

6. Recall (v): จำ
I recall her giving me the key.
= ฉันจำได้ว่าเธอให้กุญแจกับฉัน

7. Practice (v): ฝึก ปฏิบัติ
I usually practice speaking English.
= โดยปกติฉันจะฝึกพูดภาษาอังกฤษ

8. Fancy (v) จิตนาการ เพ้อฝัน คิดฝัน
I don’t fancy going out this evening.
= คืนนี้ฉันไม่ได้อยาก(คิด)จะออกไปข้างนอก

9. Consider (v) พิจารณา คิด
Have you ever considered living in another country?
คุณเคยคิดที่จะไปอาศัยอยู่ประเทศอื่นไหม?

10. Suggest (v) แนะนำ, ให้แนะนำ
Our leader suggested waiting until the storm was over.
= หัวหน้าแนะนำให้รอจนกว่าพายุจะสงบ

11. Deny (v) ปฏิเสธ
Everyone denied seeing the accident.
= ทุกคนปฏิเสธว่าไม่เห็นอุบัติเหตุ

12. Enjoy (v) สนุกสนาน
They always enjoyed visiting their friends.
= พวกเขาสนุกกับการไปหาเพื่อนๆ

13. Like (v) ชอบ
I like swimming and playing football in the weekend.
= ฉันชอบว่ายน้ำและเล่นฟุตบอลในวันหยุดสุดสัปดาห์

14 Love (v) รัก
He loves spending time with his children.
= เขาชอบใช้เวลาอยู่กับลูกๆ ของเขา

15. Hate (v) เกลียด
I hate being cheated on.
= ฉันเกลียดการโดนนอกใจ

Share
.
.