คำขยายคำนามเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ

1531

my = ของฉัน
your = ของคุณ
his = ของเขา
her = ของหล่อน
its = ของมัน
our = ของพวกเรา
their = ของพวกเขา

.

คำว่า my, your, his, her, its, our และ their ใช้นำหน้าคำนามเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ เรียกว่า คำนำหน้านามเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ

ตัวอย่างเช่น


I gave my sandwich to John.
= ฉันให้แซนวิชของฉันแก่จอห์น

Is this your desk? 
= นี่คือโต๊ะของคุณใช่มั้ย ?

Alan crashed his bike into a wall. 
= อลันชนจักรยานของเขากับผนัง

Mrs. Park keeps her house very clean. 
= คุณนายพาร์ครักษาบ้านของเธอได้สะอาดมาก

The dog was licking its paws. 
= หมากำลังเลียอุ้งเท้าของมันอยู่

There’s a snake in our garden.
= มีงูอยู่ตัวหนึ่งในสวนของเรา

Susan and Peter have invited me to their party.
= ซูซานและปีเตอร์ชวนฉันไปงานเลี้ยงของพวกเขา

📌 Note:


คำนำหน้านามแสดงความเป็นเจ้าของคำว่า your สามารถใช้เมื่อคุณกำลังคุยอยู่กับบุคคลเพียงคนเดียวหรือมากกว่าหนึ่งคนก็ได้


ตัวอย่างเช่น


I’m very angry with you, John. Your behavior has been very bad today. 
= ฉันโกรธคุณมากเลยจอร์น พฤติกรรมของคุณแย่มากเลยวันนี้

Jake and Josh, your dinner is ready
= เจคและจอช อาหารเย็นของพวกเธอพร้อมแล้ว


อ่านต่อ “รูปแบบการใช้ PREFER และ WOULD PREFER”

อ่านต่อ “บุพบทที่ควรรู้ในภาษาอังกฤษ”

อ่านต่อ “การใช้ Both – Either – Neither”

Share
.