ยังใช้ผิดกันอยู่มั้ย ? Article: A, An, The

3581

Article คืออะไร?

.

Article หมายถึง คำนำหน้าทุกตัวในภาษาอังกฤษเวลาพูดหรือเขียนต้องใช้ Articles
นำหน้าทั้งนั้น (แต่ ไม่เสมอไปนะ)

แล้วเราจะรู้ได้อย่างไร ? ไม่ยากค่ะ เราสามารถแบ่งน้องออกได้เป็น 2 แบบ

แบบแรก : Indefinite article: A, AN 

 • ใช้พูดถึงคำนามครั้งแรก คำที่รู้จักกันทั่วไป คำนำหน้า นามเอกพจน์ ที่ไม่ได้กล่าวถึงมาก่อน
  และต้องใช้ The ในการกล่าวถึงครั้งถัดไป
 • ใช้นำหน้าคำนามบอกอาชีพ, สัญชาติ, จำนวน เช่น I’m a Thai.

แบบที่สอง : Definite article: The  

 • The ใช้นำหน้าคำนามเฉพาะเจาะจงกว่า หรือมี วลี(Phase)ตามหลัง 
 • ใช้กับคำนามที่กล่าวซ้ำเป็นครั้งที่ 2
 • สามารถใช้นำหน้าคำนาม เอกพจน์และพหูพจน์
 • ใช้กับคำนามที่มีหนึ่งเดียวในโลก เช่น The sun, The moon
 • The + ทิศ (of ประเทศ) เช่น The north (of Thailand)

นอกจากนี้ The ยังใช้นำหน้าคำนามที่เป็นที่รู้จักกันอยู่แล้ว เช่น

 • The + ธนาคาร: The Bankok Bank
 • The + อาคารที่มีชื่อเสียง: The Taj Mahal

ต่อไปเรามาดู: กรณีในการใช้ Article กันค่ะ

ราจะ : ไม่ใช้ article สำหรับกรณีต่อไปนี้  

 • หน้าชื่อเฉพาะ / ชื่อคน เช่น Queen Elizabeth, Steve Jobs หรือ Jennie Kim
 • ชื่อประเทศต่างๆ เช่น Thailand, Italy, Brazil หรือ Australia
 • กีฬาประเภทต่างๆ เช่น Tennis, basketball, football หรือ soccer
 • ภาษาต่างๆ เช่น English, Spanish หรือ Portuguese
 • ชื่อวิชาต่างๆ เช่น Mathematics, English หรือ Literature

ราจะ : ใช้ article เสมอสำหรับกรณีต่อไปนี้

 • ชื่อแม่น้ำ ทะเล มหาสมุทรต่างๆ เช่น The Chao Phraya River, the Atlantic Ocean, the Black Sea และ the Missouri River
 • ทะเลทราย อ่าว ป่า และแหลมต่างๆ เช่น the Amazon, the Sahara Desert และ the Gulf of Mexico 
 • อาชีพต่างๆ เช่น an engineer, a teacher, a doctor หรือ a lawyer
Share
.