หลักการใช้ Present Simple tense1 min read

183

หนึ่งในเนื้อหาสำคัญของบทเรียนภาษาอังกฤษจะขาดเรื่องนี้ไปไม่ได้เลยนั่นคือ Tense (กาล) นั่นเอง Tense ทั้งหมดมีด้วยกัน 12 Tenses แต่ Tense ที่ใช้ในชีวิตประจำวันและถูกใช้บ่อยที่สุดคือ Present Simple tense โดยTenseนี้เป็นกาลปัจจุบัน มีโครงสร้างคือ Subject (ประธาน)+V.1(กริยาช่องที่1เติม s/es) โดยการใช้ Present Simple tense จะต้องผันกริยาตามประธานโดยเติม s หรือ es เช่น     

 • He walks in the garden.
  เขาเดินเข้าไปในสวน
 • She is Marie.
  เธอคือมารี  

ดังที่เห็นในประโยคข้างต้นจะเป็นประโยคบอกเล่า ทีนี้เราจะมาดูประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามกัน
.
.

.

ประโยคปฏิเสธทำได้ง่ายๆ เพียงเติม not เข้าไปหลัง V.ช่วย จะมีรูปดังนี้

 • She is not Marie.
  เธอไม่ใช่มารี

.
.

ถ้าเป็นประโยคที่ใช้ v.แท้ ให้นำ v.ช่วย(do/does) มาไว้ข้างหน้าแล้วใส่ not เช่น

 • He does not walk in the garden.
  เขาไม่ได้เดินเข้าไปในสวน

.
.

ในส่วนของประโยคคำถามให้สลับ v. ช่วย มาไว้หน้า Subject เช่น Is she Marie? เธอคือมารีหรือเปล่า? แล้วถ้าไม่มี v.ช่วยจะทำอย่างไรล่ะ เมื่อไม่มี กริยาhave หรือ กริยาbe เราจะใส่ does(ใช้กับ He, She, It และประธานเอกพจน์)/do(ใช้กับ I, You, We, They และประธานพหูพจน์) มาช่วย เช่น

 • Does he walk in the garden?
  เขาเดินในสวนหรือเปล่า?

.
.
.

เมื่อเราดูรูปประโยคไปแล้ว เราจะมาดูวิธีการใช้กัน Present Simple tense ใช้ในประโยคบอกเล่าทั่วๆ ไป ใช้กับความจริงที่เป็นกฎตายตัว เช่น ความจริงธรรมชาติ ความจริงทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น และใช้กับการกระทำในปัจจุบัน สิ่งที่ทำอยู่เป็นประจำ หรือเป็นจริงในขณะที่พูด ตัวอย่างเช่น

 • The sun rises in the east.
  ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก (ความจริงธรรมชาติ ความจริงทางวิทยาศาสตร์)
 • I am twelve years old. ฉันอายุ 12 ปี
  (เป็นจริงในขณะที่พูด)
 • I usually go to school on Tuesday.
  ฉันมักจะไปโรงเรียนวันอังคาร (สิ่งที่ทำอยู่เป็นประจำ)

.
.
.

ทริคในการสังเกตคือ Present Simple มักจะมีคำกริยาวิเศษณ์บอกการกระทำที่ทำเป็นประจำหรือสม่ำเสมอ เช่น

 • always = สม่ำเสมอ           
 • usually = โดยปกติ                          
 • normally / generally = โดยทั่วไป                  
 • everyday = ทุกวัน                      
 • often = บ่อย ๆ                                
 • every week = ทุกสัปดาห์            
 • every month = ทุกๆเดือน
 • every now and then = นาน ๆครั้ง      
 • once/twice a week = สัปดาห์ละ 1/2 ครั้ง
Share
.