คิดไม่ออก! อยากขอความคิดเห็น การขอความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ

7548
asking for an opinion

คิดไม่ออก สิ่งที่คิด หรือนำเสนอไปเนี่ยโอเคหรือยังนะ? อยากถามถึงความคิดเห็นผู้อื่นเป็นภาษาอังกฤษจะมีวิธีอย่างไรบ้าง วันนี้ครูณิชานำประโยคเหล่านี้มาฝากค่ะ

บทความนี้ครูณิชานำประโยคที่เกี่ยวกับการขอความคิดเห็นจากผู้อื่นมาฝากค่ะ มีอะไรบ้างไปดูกันเลย

.
 1. Do you think … ?
  คุณคิดอย่างไร…?
 2. How do you feel about … ?
  คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับ…?
 3. In your opinion, … ?
  ในความคิดเห็นของคุณนั้น …… หรือไม่?
 4. Please tell me your opinion on …
  กรุณาแสดงความคิดเห็นคุณในเรื่อง …. ด้วยนะคะ/ครับ
 5. What do you think about … ?
  คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับ…?
 6. What’s your opinion on … ?
  คุณมีความคิดเห็นอะไรในเรื่อง…?
 7. Do you (also) think that … ?
  คุณ (ก็) คิดว่า …. มั้ย?
 8. Do you believe that … ?
  คุณเชื่อมั้ยว่า …. ?
 9. Do you have an opinion on … ?
  คุณมีความคิดเห็นในเรื่อง … หรือไม่?
 10. Do you have any opinions on/about … ?
  คุณมีความคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับ/ในเรื่อง … มั้ย?
 11. In your experience, … ?
  จากประสบการณ์คุณ …?
 12. What’s your view on … ?
  คุณมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่อง … ?
 13. Would you agree that … ?
  คุณจะเห็นด้วยมั้ยว่า … ?
 14. Can you give me your thoughts on … ?
  คุณช่วยแสดงความคิดเห็นในเรื่อง …. ได้มั้ย?
 15. Do you agree with the opinion that … ?
  คุณเห็นด้วยกับความคิดเห็นที่ว่า …. หรือไม่?
 16. Do you have any views on … ?
  คุณมีมุมมองใดในเรื่อง … มั้ย?
 17. I’d like (to hear) your views on …
  ฉันต้องการ (จะได้ยิน/ได้ฟัง) ความคิดเห็น (มุมมอง) ของคุณในเรื่อง … ?
 18. I’m sure you’d agree that …
  ฉันมั่นใจว่าคุณจะเห็นด้วยว่า … (ถ้าเขาไม่เห็นด้วยหรือคิดเป็นอื่นจะแสดงความคิดเห็นเขากลับมาค่ะ)
 19. What are your feelings about … ?
  คุณมีความรู้สึกอย่างไรในเรื่อง … ?
 20. What are your views on … ?
  มุมมองของคุณในเรื่อง …. คืออะไรบ้างคะ?
 21. What do you reckon?
  คุณมีความคิดเห็นอย่างไรคะ? (reckon = think)
 22. Do you have any thoughts on … ?
  คุณมีความคิดใด ๆ ในเรื่อง … บ้างมั้ย?
 23. From your point of view, … ?
  จากมุมมองของคุณนั้น … ?
 24. I’d be (very) interested to hear your views on …
  คุณรู้สึกสนใจที่จะได้ฟังความคิดเห็น (มุมมอง) ของคุณในเรื่อง …
 25. What are your (first) thoughts on … ?
  คุณมีความคิด (แรก) ว่าอะไรในเรื่อง … ?
 26. Would it be right to say … ?
  มันจะถูกต้องมั้ยหากจะพูดว่า … ?

ทั้งหมดนี้คือประโยคในเชิงขอความคิดเห็นทั้งสิ้น สำหรับประโยคที่ตามด้วย on/about นั้นจะตามด้วยคำนาม หรือนามวลีเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ นะคะ และประโยคอื่น ๆ ก็จะตามด้วยรูปประโยคค่ะ สามารถจดจำนำไปใช้ได้เลยค่ะ บทความนี้ครูณิชาขอตัวลาไปก่อน พบกันใหม่บทความหน้าค่า 😊  

Share
.