มาทำความรู้จักกับ Stative verbs กันเถอะ

9404
stative verbs

ในภาษาอังกฤษมีคำกริยาอยู่หลายชนิด หลายประเภท และ Stative verbs หรือ State verbs ก็คือหนึ่งในนั้นค่ะ Stative verbs นี้มีการใช้อย่างไร มีคำว่าอะไรบ้าง วันนี้ครูณิชาเรียบเรียงบทเรียนนี้มาให้อ่านกันค่ะ

Stative verbs หรือ State verbs คือกริยาที่บอกถึงสภาวะของความรู้สึก นึกคิด ความสัมพันธ์ ประสาทสัมผัส หรือสภาวะความเป็นอยู่ ซึ่งเป็นกริยาที่ไม่ได้แสดงการกระทำออกมาเหมือนกริยาพวก Dynamic verbs ค่ะ สำหรับกริยา Stative verbs จะเป็นกริยากลุ่มที่ไม่สามารถนำมาใช้ในรูป Continuous tense ได้ค่ะ มีคำว่าอะไรบ้างไปอ่านกันเลย

.

กริยาบอกสถานะ (Stative verbs)

like know belong
love realize fit
hate suppose contain
want mean consist
need understand seem
prefer believe depend
agree remember matter
mind recognize see
own appear look (แลดู = seem)
sound taste smell
hear astonish deny
disagree please impress
satisfy promise surprise
doubt think (คิด) wish
imagine concern dislike
be have deserve
involve include lack
possess >owe weigh (มีน้ำหนัก)  

่วนคำกริยาที่แสดงถึงการกระทำเรียกว่า dynamic verbs ค่ะ เช่น walk, eat, drink หรือ sleep เป็นต้น

กริยาบางคำก็เป็นทั้ง stative และ dynamic ตัวอย่าง เช่น

Think

think (stative) = คิด
I think that coffee is great.

think (dynamic) = คิดถึง/นึกถึง
What are you thinking about? I’m thinking about my next holiday.

Have

have (stative) = มี
I have a car.

have (dynamic) = เป็นกริยาแสดงการกระทำคู่กับนามบางคำ (ในภาษาไทยเราก็คือไม่ต้องแปล) เช่น
I’m having a party / a bath / a good time / a break.

See

see (stative) = เห็น/เข้าใจ
I see what you mean.
I see her now, she’s just coming along the road.

see (dynamic) = พบ/เจอ (บางกรณีแปลว่าคบ)
I’ve been seeing my boyfriend for three years.
I’m seeing Robert tomorrow.

Taste

taste (stative) = มีรสชาติ
This soup tastes great.
The coffee tastes really bitter.

taste (dynamic) = ชิม
The chef is tasting the soup.

(สำหรับคำว่า taste ก็เป็นประเภทเดียวกันกับ smell, look ค่ะ)

จบไปแล้วนะคะกับบทเรียนเรื่อง stative verbs ใครที่อ่านจบแล้วอาจเกิดคำถามว่า แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าคำใดตอนใดเป็น stative verbs ตรงนี้ครูณิชาต้องบอกเลยนะคะว่าต้องดูบริบการใช้งานด้วยค่ะ เช่น look สามารถแปลว่า มองดูได้ ถ้าตามมองดูอะไรต้อง look at อย่างนี้สังเกตได้ว่าสามารถใช้ใน continuous ได้ คือกำลังมองดูได้ แต่ถ้า look ตามด้วย adjective ล่ะก็เป็น stative verbs ค่ะ (หรือในกรณีนี้เรียกว่า linking verb นั่นเอง)

พบกันใหม่บทความหน้าค่า 😊

Share
.