เคล็ดลับ การใช้กริยาเชื่อม (Linking verbs) ที่ไม่ควรพลาด

3432

Linking verbs คืออะไร?

Linking verbs คือ กริยาเชื่อม ที่ทำหน้าที่เชื่อมระหว่างประธาน (Subject) กับคำนาม (Nouns) หรือคำคุณศัพท์ (Adjective) เพื่อขยายประธาน เป็นการบ่งบอกสภาวะหรือสภาพของประธาน โดยแสดงอาการ การรับรู้ หรือความรู้สึกของประธานในประโยค ไม่ใช่บอกการกระทำ จึงไม่ได้มีกรรมมารองรับ แต่มีคำคุณศัพท์ (Adjective) หรือคำนาม (Nouns) ที่เป็นส่วนเติมเต็ม (Complement) มาช่วยขยายให้ประโยคมีความหมายสมบูรณ์

.

Linking verbs ได้แก่

คำศัพท์คำแปลคำศัพท์คำแปล
lookดูsoundฟังดู
tasteมีรสชาติbecomeกลายเป็น
turnกลายเป็นremainยังคง
feelรู้สึกsmellมีกลิ่น
appearปรากฏstayยังอยู่
seemดูเหมือนว่าgetเริ่ม
growเริ่มkeepรักษา

*แต่จะเห็นว่าบางคำดูเหมือนจะเป็น action verb สามารถทำหน้าที่เป็นกริยาแท้ในประโยคได้ ขึ้นกับความหมายของประโยค ดังนั้นเราต้องแปลความหมายของประโยคก่อนว่ากริยาของประโยคนั้นทำหน้าที่แสดงการกระทำหรือแสดงอาการ

ตัวอย่างเช่น

she looks at the door. (look = action verb) หล่อนมองไปที่ประตู

Ken looks tried. (look = linking verb) เคนดูเหมือนเหนื่อย

She doesn’t seem happy. (seem = linking verb) เธอดูเหมือนไม่มีความสุข

You seem busy. (seem = linking verb) คุณดูเหมือนยุ่ง

I taste your soup. (taste  = action verb) ฉันชิมซุป

It tastes good. (taste  = linking verb) มันรสชาติอร่อย

She remains calm.  (remain = linking verb) เธอยังคงสงบ

I come home every week.  (come = action verb) ฉันมาบ้านทุกสัปดาห์

My dreams come true. (come = linking verb) ฝันของฉันกลายเป็นจริง

I got money from my mother. (got = action verb) ฉันได้รับเิงนจากแม่ของฉัน

He got angry. (got = linking verb) เขาเริ่มโมโหแล้ว

Share
.