รู้หรือไม่ ? คำกริยาบอกความรู้สึก (Verb of feeling) ใช้อย่างไร Part 2/2

5779

อ่านต่อ “รู้หรือไม่ ? คำกริยาบอกความรู้สึก (Verb of feeling) ใช้อย่างไร Part 1/2”

มาต่อกันที่ ตัวอย่างกริยาแสดงความรู้สึกที่เพื่อนๆ จะได้พบบ่อย มาเปรียบเทียบกันทั้ง 3 รูปแบบ ตัวอย่างดังนี้

.
verb=ทำให้ (รู้สึก)Verb to be + Verb 3 +  preposition  = รู้สึกVerb+ing = น่า
excite = ทำให้ (รู้สึก) ตื่นเต้นbe excited (by, about, with) = รู้สึกตื่นเต้นexciting = น่าตื่นเต้น
please = ทำให้ (รู้สึก) พอใจ/ยินดีbe pleased (with) = รู้สึกยินดีpleasing = น่าพึงพอใจ/น่ายินดี
surprise = ทำให้ (รู้สึก) ประหลาดใจbe surprised (at) = รู้สึกประหลาดใจsurprising = น่าประหลาดใจ
confuse = ทำให้ (รู้สึก) สับสนbe confused (by, with)  = รู้สึกสับสนconfusing = น่าสับสน
bore = ทำให้ (รู้สึก) เบื่อbe bored (with) = รู้สึกเบื่อboring = น่าเบื่อ
amuse  = ทำให้ (รู้สึก) เพลิดเพลินbe amused (by) = รู้สึกเพลิดเพลิน
amusing = น่าเพลิดเพลิน
annoy = ทำให้ (รู้สึก) รำคาญbe annoyed (by, with) = รู้สึกรำคาญannoying = น่ารำคาญ
disappoint = ทำให้ (รู้สึก) ผิดหวังbe disappointed (at) = รู้สึกผิดหวัง

disappointing = น่าผิดหวัง
delight = ทำให้ (รู้สึก) ดีใจ/ยินดีbe delighted (at, with) = รู้สึกดีใจ/ยินดีdelighting = น่าดีใจ/ยินดี
embarrass = ทำให้ (รู้สึก) เขินอายbe embarrassed (by) = รู้สึกเขินอายembarrassing = น่าอาย
upset = ทำให้ (รู้สึก) โมโหbe upset = รู้สึกโมโหupsetting = น่าโมโห
exhaust = ทำให้ (รู้สึก) เหนื่อยbe exhausted (by, with) = รู้สึกเหนื่อยexhausting = น่าเหนื่อย
satisfy = ทำให้ (รู้สึก) พอใจbe satisfied  (with) = รู้สึกพอใจsatisfying = น่าพอใจ
frustrate = ทำให้ (รู้สึก) โกรธbe frustrated (by, in) = รู้สึกโกรธfrustrating = น่าโกรธ
fascinate = ทำให้ (รู้สึก) หลงใหล be fascinated (by) = รู้สึกหลงใหลfascinating = น่าหลงใหล
amaze = ทำให้ (รู้สึก) ทึ่งbe amazed (by, at) = รู้สึกทึ่งamazing = น่าทึ่ง

Share
.