แจกจัดเต็ม! คำศัพท์วงการอุตสาหกรรม

31639

คำศัพท์ในวงการอุตสาหกรรมใครว่าเป็นเรื่องไกลตัว มาดูลิสต์นี้นะคะ แล้วจะรู้เลยว่ามันได้ใช้บ่อยไม่แพ้คำศัพท์อื่นๆ ในชีวิตประจำวันเลยค่ะ


คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับวงการอุตสาหกรรม
คำศัพท์ความหมาย
progressiveความก้าวหน้า
occupationalที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
industrializationอุตสาหกรรม
industrialistsนักอุตสาหกรรม
sectoralรายภาค
employmentการจ้างงาน
corporateขององค์กร
laborแรงงาน
workersคนงาน
propertyทรัพย์สิน
manufacturedผลิต
vocationalอาชีวะ
socialสังคม
machineryเครื่องจักร
manufacturerผู้ผลิต
constructionการก่อสร้าง
manufacturerโรงงาน
workerคนงาน
intellectualปัญญาชน
industrialอุตสาหกรรม
estateอสังหาริมทรัพย์
entrepreneurialผู้ประกอบการ
artificialเทียม
technicalทางเทคนิค
textileสิ่งทอ
collectiveส่วนรวม
syntheticสังเคราะห์
labourแรงงาน
designsการออกแบบ
workงาน
professionalมืออาชีพ
jobงาน
workingทำงาน
manufactureการผลิต
electronicsอิเล็กทรอนิกส์
drawingsภาพวาด/แบบร่าง
marketsตลาด
petrochemicalปิโตรเคมี
cementปูนซีเมนต์
businessesธุรกิจ
energyพลังงาน
commodityสินค้า
developmentการพัฒนา
petrochemicalsปิโตรเคมี
gasแก๊ส
industrializingอุตสาหกรรม
aeronauticalการบิน
agrarianเกษตร
biomedicalชีวการแพทย์
electromechanicalเครื่องกลไฟฟ้า
pricesราคา
papermakingการผลิตกระดาษ
environmentalสิ่งแวดล้อม
agribusinessธุรกิจการเกษตร
technologyเทคโนโลยี
higherสูงกว่า
coalถ่านหิน
economyเศรษฐกิจ
exportส่งออก
plasticsพลาสติก
metalsโลหะ
largestใหญ่ที่สุด
firmsบริษัท
commoditiesสินค้า
materialsวัสดุ
supplyจัดหา
buildingอาคาร
investmentการลงทุน
utilitiesสาธารณูปโภค
growthการเจริญเติบโต
wholesaleขายส่ง
componentส่วนประกอบ
engineeringวิศวกรรม
bankingการธนาคาร
produceผลิต
semiconductorสารกึ่งตัวนำ
consumerผู้บริโภค
commerceการพาณิชย์
productsผลิตภัณฑ์
oilน้ำมัน
chemicalsสารเคมี
steelเหล็ก
companiesบริษัท
tradingซื้อขาย
exchangeแลกเปลี่ยน
overproductionการผลิตมากเกินไป
domesticในประเทศ
infrastructureโครงสร้างพื้นฐาน
petroleumปิโตรเลียม
electricityไฟฟ้า
forestryป่าไม้
automobileรถยนต์
chemicalสารเคมี
goodsสินค้า
globalทั่วโลก
increasedเพิ่มขึ้น
naturalธรรมชาติ
risingเพิ่มขึ้น
indexดัชนี
refiningการกลั่น
producerโปรดิวเซอร์
diversifiedหลากหลาย
closedปิด
demandความต้องการ
consumptionการบริโภค
purchasingการจัดซื้อ
stockคลังสินค้า
agricultureเกษตรกรรม
housingที่อยู่อาศัย
heatingเครื่องทำความร้อน
textilesสิ่งทอ
coreแกนกลาง
boomingเฟื่องฟู
autoอัตโนมัติ
electricalไฟฟ้า
remakeรีเมค/การทำใหม่
serviceบริการ
unproducedที่ไม่ได้ผลิต/ที่ยกเลิกการผลิต
creationการสร้าง
full-scaleเต็มสเกล
agro-industrialอุตสาหกรรมเกษตร
man-madeที่มนุษย์สร้างขึ้น
nonindustrialไม่ใช่อุตสาหกรรม
nonresidentialไม่ใช่ที่อยู่อาศัย
metallurgicโลหะวิทยา
nonmanufacturingไม่ใช่การผลิต
aquaculturalสัตว์น้ำ
nondurableทนไม่ได้, ไม่ทนทาน
carbonlessไม่มีคาร์บอน
metalliferousโลหะ
sericultureการเลี้ยงเชื้อ
makeทำ
createสร้าง
fabricateประดิษฐ์, คิดค้น, ปลอมแปลงขึ้น
prefabricateสำเร็จรูป, สร้างเสร็จไว้ล่วงหน้า
underproduceผลิตน้อย
generateสร้าง
misproduceผลิตผิด
overproduceผลิตมากเกินไป
reinventสร้างใหม่
fabricationการปลอมแปลงขึ้นมา, สร้างขึ้นมา
creativelyอย่างสร้างสรรค์
productivityผลผลิต
fecundที่สร้างผลผลิตได้อย่างมากมาย
fecundityการมีผลผลิตมากมาย, อุดมสมบูรณ์
creationistผู้สร้าง
sporulateสร้างสปอร์
recreateสร้างใหม่
deviseวางแผน/ประดิษฐ์อย่างรอบคอบ
makerผู้ผลิต
miscreationความผิดพลาด
creativeสร้างสรรค์
subcreationการสร้างย่อย
collaborationการทำงานร่วมกัน
creationarilyอย่างสร้างสรรค์
generativeที่ทำให้เกิดขึ้นมา
generationรุ่น
ingenerateแต่กำเนิด, โดยกำเนิด
creationaryเนรมิต
profitmakingการทำกำไร
productผลิตภัณฑ์
steelmakingการผลิตเหล็ก
semimanufactureกึ่งผลิต
prolificอุดมสมบูรณ์
moviemakingการสร้างภาพยนตร์
creationisticสร้างสรรค์
remixtureสารที่ผสมขึ้นมาใหม่
creativenessความคิดสร้างสรรค์
incorporateรวมเข้าด้วยกัน, รวมตัวเป็นบริษัท
inventคิดค้น
mass produceผลิตผลจำนวนมาก
roboticsหุ่นยนต์
parturientซึ่งให้กำเนิด
toymakingการทำของเล่น
shareholderผู้ถือหุ้น
fertilizationการปฏิสนธิ
frothฟอง
wiremakingการทำลวด
unmakeยกเลิกการสร้าง
developพัฒนา
powder metallurgyโลหะผง
warp knittingถักวิปริต
mineral extractionการสกัดแร่
elaborateประณีต
synthetic fiberใยสังเคราะห์
rust beltสายพานสนิม
steel millโรงถลุงเหล็ก
sponge rubberยางฟองน้ำ
butyl rubberยางบิวทิล
commercial vehicleรถเพื่อการพาณิชย์
alloy steelโลหะผสมเหล็ก
boron trifluorideโบรอนไตรฟลูออไรด์
generatorเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ineffectualไม่ได้ผล
employeeลูกจ้าง
redevelopพัฒนาขื้นใหม่
yieldผลผลิต
monopolyการผูกขาด
synthesizeสังเคราะห์
makeshiftชั่วคราว
companyบริษัท
contributorผู้ให้ข้อมูล
cheesemakingการทำชีส
profitableทำกำไรได้
causeสาเหตุ
reworkทำใหม่
businesslikeชอบธุรกิจ
handmakeงานแฮนด์เมค
reverse engineerวิศวกรย้อนกลับ
carpetmakingการทำพรม
mass productionการผลิตจำนวนมาก
creatorshipการสร้างสรรค์
waste productของเสีย
fibrinogenolysisการละลายลิ่มเลือด
production lineสายการผลิต
industrializeอุตสาหกรรม
developableที่พัฒนาได้
miscreateผิดพลาด
ultraproductผลิตภัณฑ์พิเศษ
forthputเตรียมพร้อม
chemical plantโรงงานเคมี
farmingเกษตรกรรม
biomimeticsชีวมิติ
deliverableส่งมอบได้
make somethingทำอะไรบางอย่าง
nonbusinessไม่ใช่ธุรกิจ
boileryเดือด
monopsonyความซ้ำซากจำเจ
chemosynthesisการสังเคราะห์ทางเคมี
pencilmakingการทำดินสอ
sugarmakingการทำน้ำตาล
steelworkingงานเหล็ก
pyrotechnyดอกไม้ไฟ
steelworkerคนงานเหล็ก
industrial revolutionการปฏิวัติอุตสาหกรรม
saltmakingการทำเกลือ
creation eventเหตุการณ์การสร้าง
central exciseสรรพสามิตกลาง
business architectสถาปนิกธุรกิจ
ready makeพร้อมทำ
piece of workชิ้นงาน
raw materialวัตถุดิบ
bring forthนำออกมา
churn outปั่นออก
make intoทำเป็น
make forทำให้
commercial enterpriseองค์กรการค้า
oil refineryโรงกลั่นน้ำมัน
carry one’s weightแบกน้ำหนักของ…
spare partชิ้นส่วนสำรอง
purchase agentตัวแทนซื้อ
chemical changeการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
sale productขายสินค้า
end productผลิตภัณฑ์สุดท้าย
methacrylic acidกรดเมทาคริลิก
agri entertainmentความบันเทิงทางการเกษตร
develop productพัฒนาผลิตภัณฑ์
carve outแกะออก
assembly lineสายการประกอบ
grind outบดออก
caproic acidกรดคาโปรอิก
ethical investmentการลงทุนอย่างมีจริยธรรม
bromic acidกรดโบรมิก
salicylic acidกรดซาลิไซลิก
stearic acidกรดสเตียริก
smoke alarmเครื่องตรวจจับควัน

.
Share
.