ภาษาอังกฤษที่ออกสอบ Error Identification บ่อย ๆ

5945

การทำข้อสอบ error identification หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่าข้อสอบ error นั้น ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ยากสำหรับใครหลาย ๆ คน ครูณิชาจึงรวบรวมปัญหาที่มักนำไปออกข้อสอบ error และการสังเกตมาฝากค่ะ

ครูณิชารวบรวมเนื้อหาที่มักจะนำมาออกข้อสอบ error ได้ 12 หัวข้อ จะมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ

.

Verb form
ข้อสอบที่จะผิดพลาดเรื่องรูปกริยา อาจจะเป็นเรื่องงของการใช้กริยาผิด tense ผิด voice รวมถึงไม่สอดคล้องกับประธาน (S/V agreement) เป็นต้นค่ะ การผิดเรื่องนี้ในบางประโยคอาจจะสังเกตยากหน่อย เพราะบางครั้งเราไม่รู้ว่าจะเป็นรูป active voice หรือ passive voice นั่นเอง

ตัวอย่าง:  He was quite amusing when he heard what had happened.
ประโยคนี้ผิดตรง amusing เป็น amused ใช้ past participle เขาถูกทำให้ขบขันจากเรื่อวที่เขาได้ยินได้ฟังมา ถ้าใช้ present participle จะหมายถึงเขาเป็นคนน่าขบขัน ซึ่งจะไม่สอดคล้อง when he heard … เมื่อเขาได้ยิน…ค่ะ

ตัวอย่าง: I decided to climbed to the top of the hill to get a better view.
ประโยคนี้ถ้าอ่านผ่าน ๆ จะไม่เจอจุดผิดพลาดเลยค่ะ แต่ข้อผิดอยู่ตรง to climbed หลัง to ไม่ควรเป็นกริยารูปอดีตค่ะ มักเป็นกริยารูปปกติ ดังนั้นจะต้องเป็น to climb (ระวังบางสำนวน to จะตามด้วยกริยารูป Ving เช่น look forward to จะตามด้วย gerund/noun ค่ะ)

ตัวอย่าง: He lead me to the rear of the shop where more goods were stacked.
ประโยคนี้ครูขีดเส้นใต้กำหนดตัวเลือกไว้ให้นิดนึงจะได้ไม่งง ข้อนี้ ผิดตรงคำว่า lead นำควรเป็น led รูปอดีต เพราะประโยคหลังใช้ more goods were … เป็นอดีต นั่นเองค่ะ ข้อนี้ใช้กริยาผิด tense

Word form
ข้อผิดรูปแบบนี้เป็นข้อผิดในการเลือกใช้รูปคำค่ะ (word formation) พวกรูปคำนาม คำกริยา คุณศัพท์ เป็นต้น

ตัวอย่าง: I am sorry to say that your son has been absence from school for a week.
ข้อนี้ผิดที่คำว่า absence ควรจะเป็น absent รูป adjective นั่นเองค่ะ (absence = noun)

ตัวอย่าง: I hope you will kind consider my application for a job in your company.
ข้อนี้ต้องพิจารณาดี ๆ นะคะ consider เป็นกริยา ดังนั้นต้องใช้ กริยาจะถูกขยายด้วย adjective ไม่ได้ ควรใช้ kindly แทน kind ค่ะ

Word usage
หัวข้อนี้เป็นข้อที่น่าหนักใจมาก ๆ เพราะออกได้กว้างมาก และต้องอาศัยความเคยชิน คุ้นชิน อ่านบ่อย เขียนบ่อยถึงจะพบเจอจุด error ประเภทนี้ได้ง่าย ข้อสอบที่ผิดพลาดในจุดนี้คือการเลือกใช้คำผิดประเภท ผิดความหมาย หรืออาจจะเหมือหรือคล้ายกันแต่ใช้ผิดเหตุการณ์ หรือกรณีกันค่ะ

ตัวอย่าง: He got out of the car, than he locked it and walked to the office.
ข้อนี้ถ้ามองผ่าน ๆ อ่านไม่ละเอียดเหมือนจะถูกหมด แต่ผิดที่ than ต้องเป็น then ค่ะ ใช้เชื่อมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์แรกค่ะ

ตัวอย่าง: The crowd was little and I had no difficulty in getting a good seat.
ข้อนี้ผิดที่คำว่า little ค่ะ crowd กลุ่มผู้คน/ฝูงชน เป็น countable noun ควรใช้ small ค่ะในกรณีนี้

Parallelism (คู่ขนาน)
Error ประเภทนี้มักจะใช้คำไม่สอดคล้องกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ tense เรื่องของชนิดของคำเมื่อถูกเชื่อมด้วย and/but/or (เชื่อมคำชนิดเดียวกัน) เป็นต้น

ตัวอย่าง: She gave a loud scream and fall over the chair.
ผิดที่ค่ำว่า fall ต้องเป็น fell ค่ะ and จะเชื่อมคำชนิดเดียวกัน ประโยคกับประโยค คำนามกับคำนาม ถ้าประโยครูปอดีตก็ต้องเป็นประโยครูปอดีตเช่นเดียวกัน

Conjunction
การใช้คำเชื่อมประเภท ผิดคู่ ผิดความหมายเป็นหนึ่งในเรื่องที่พบออกสอบอยู่บ้างค่ะ ตรงนี้อาจจะต้องจดจำ correlative conjunction ด้วยว่าอะไรคู่กับอะไร เช่น neither…nor…, not only…but also… และอาจจะเป็นการใช้ Relative pronoun ผิดประเภทด้วยค่ะ

ตัวอย่าง: The boy which was chosen as Head Boy is my friend.
ข้อนี้ต้องใช้ who แทน which ค่ะ the boy เป็นคนและเป็นประธานในประโยคหลังต้องใช้ who

ตัวอย่าง: Everyone left early because of Mark and Helen had an argument.
ข้อนี้ผิดตรงคำว่า because of ค่ะ ต้องใช้ because เพราะตามด้วยประโยค ส่วน because of จะตามด้วยคำนาม

Number
คือการใช้คำนามผิดพจน์ค่ะ เอกพจน์ และพหูพจน์เป็นต้น

ตัวอย่าง: One of the former student donated a large sum of money to the school.
ข้อนี้ต้องใช้ students รูปพหูพจน์ค่ะ one of the former students (หนึ่งในนักเรียนเก่า) หลัง of เป็นคำนามนับได้ต้องเป็นรูปพหูพจน์

ตัวอย่าง: After a few moment, the woman opened the window and looked out curiously.
ประโยคนี้ต้องเป็น moments รูปพหูพจน์ค่ะ a few + นามนับได้รูปพหูพจน์

Pronoun
การใช้สรรพนามผิดประเภทในประโยคพอพบอยู่บ้างค่ะ สำหรับจุด error ครูณิชาว่าไม่ยาก อาจจะต้องอ่านดี ๆ สักหน่อยว่าประโยคมีการอ้างถึงคำนามใดในประโยคก่อนหน้า ถึงจะรู้ว่าควรใช้สรรพนามประเภทใด พจน์ใดนั่นเอง

ตัวอย่าง: The men were kind because he knew what it was to be homeless.
ข้อนี้ต้องสังเกตประธานของประโยคแรก the men เป็นพหูพจน์ ดังนั้นต้องใช้ they ในประโยครองค่ะ

ตัวอย่าง: We should learn to fight for ours rights in life.
ประโยคนี้ผิดตรง ours ค่ะ ต้องเป็น our เพราะตามด้วยคำนามค่ะต้องใช้ Possessive Adjective

Comparison
คือการใช้คำเปรียบเทียบผิดขั้น (ขั้นธรรมดา ขั้นกว่า ขั้นสุด)

ตัวอย่าง: When salmon in Washington State’s Puget Sound region swim upriver to spawn, the Skagit River hosts the bigger of all the runs.
ข้อนี้ต้องแก้ bigger เป็น biggest ค่ะ เพราะ adjective ขั้นกว่าจะไม่มี the นำหน้า และสังเกตส่วนขยาย of all the runs เป็นการระบุว่าที่สุดของ…

Article
Error ประเภทนี้เป็น error  ที่มักใช้ a/an/the ผิดตำแหน่ง หรืออาจจะไม่มีในตำแหน่งที่ควรมีก็ได้ค่ะ

ตัวอย่าง: Longevity refers to the span of life of a organism.
ข้อนี้ควรเป็น an แทนตำแหน่ง a ค่ะ organism ขึ้นตัวด้วยเสียงสระ หรือ a, e, i, o, u ต้องใช้ an

ตัวอย่าง: We were going to ski in Austria, then the South of France and in end we decided to go to Italy.
ประโยคนี้ in end ไม่มีค่ะ the หายไปนั่นเองค่ะ ต้องเป็น in the end นั่นเอง

Verb usage
ข้อนี้จะเป็นการผิดเรื่องการใช้กริยาไม่แท้ต่าง ๆ ทั้งรูป gerund/to – infinitive หรือ infinitive without to นั่นเองค่ะ
 
ตัวอย่าง: A vehicle with special equipment, using for taking ill or injured people to a hospital.
ข้อนี้ต้องแก้จาก using (ลดรูปมาจาก which uses เป็น active voice) เป็น used (ลดรูปมาจาก which is used เป็น passive voice) ค่ะ

ตัวอย่าง: He stopped to see if he could picked up the trail.
ข้อนี้สังเกตจากคำว่า could เป็น modal verbs (can, could, will, would, shall, should, may, might, must ต้องตามด้วยกริยารูปปกติ) ต้องตามด้วยกริยา non-finite verb คือกริยารูปธรรมดานั่นเองค่ะ ที่ถูกต้องเป็น pick

Preposition
การใช้ preposition ผิด หรือ preposition หายไปจากตำแหน่งที่ควรจะมี ก็เป็น error ที่นิยมนำมาออกสอบบ่อย ๆ เช่นกันค่ะ ลองไปดูตัวอย่างกันนะคะ

ตัวอย่าง: Students are all put in different groups according their ability.
ประโยคนี้ผิดตรง according ต้องมี to ค่ะ according to เป็น preposition ที่มี to มาด้วยเสมอ

ตัวอย่าง: It was an interesting book, full of fascinating insights about human relationships.
ข้อนี้ยากหน่อยค่ะ ต้องจดจำเอาเป็นคำศัพท์ที่เราเจอไม่บ่อย insights ต้องใช้ into ค่ะ ไม่ใช่ about

Word order
Error ประเภทนี้ผิดเรื่องการลำดับการใช้คำค่ะ คือเรียงคำผิดนั่นเอง พบไม่บ่อยนักในข้อสอบ error ค่ะ แต่ก็ดู ๆ ไว้หน่อยก็ดีค่ะ

ตัวอย่าง: The company announced the relocation of its office central to a greenfield site outside the capital.หลาย ๆ คนอ่านครั้งเดียวอาจจะเจอจุด error ได้เลยเพราะมันจะแปลก ๆ หน่อย ตรงนี้ครูณิชาขีดเส้นใต้ its office central ไว้ให้ เราจะพบว่า central เป็นคำคุณศัพท์ และ office เป็นคำนาม ตรงนี้หลาย ๆ คนคงรู้แล้วว่า adjective ควรอยู่หน้า noun ดังนั้นต้องเป็น its central office ค่ะ

ตัวอย่าง: You’d need an powerful extremely microscope to see something so small.
ข้อสังเกตของ error ในประโยคนี้คือ powerful เป็น adjective และ extremely เป็น adverb ค่ะ แน่นอน ว่า adverb ทำหน้าที่ขยาย adjective ได้ ไม่สามารถขยาย microscope ตรง ๆ ได้ ข้อนี้ควรเป็น extremely powerful ค่ะ ใช้ adverb นำหน้า adjective นั่นเอง

แนวข้อสอบ error identification ทั้ง 12 ข้อนี้ ถูกนำมาออกสอบบ่อย ๆ ค่ะ อ่านตัวอย่างไปก็อย่าเพิ่งท้อนะคะ หลาย ๆ คนอาจจะเจอคำถามในบางข้อเช่น อ่าว แล้วจะรู้ได้ไงว่าคำศัพท์ไหนคู่กับ preposition ใด แบบนี้เป็นต้น พวกเราต้องอ่านบ่อย ๆ เจอบ่อย ๆ ถึงจะจดจำได้ค่ะ… อย่างไรก็ตามครูณิชาเป็นกำลังใจให้นะคะ

พบกันใหม่บทความหน้าค่ะ 😊

Share
.