ทำความรู้จักกับโครงสร้าง inversion

6445
inversion

วันนี้ครูณิชานำเรื่องโครงสร้าง inversion มาฝากค่ะ เป็นโครงสร้างหนึ่งที่เราจะพบเจอกันบ่อย ๆ ที่ไม่ควรมองข้าม เมื่อใดต้อง invert โครงสร้างประโยค ถ้าพร้อมแล้วไปอ่านด้วยกันเลย

ประโยค inversion คือประโยคย้อนกลับ สลับกริยากับประธาน (inversion เป็นคำนามมาจากคำกริยา invert มีความหมายว่า กลับด้าน กลับหัวกลับหาง สับเปลี่ยนที่)

.

สำหรับภาษาอังกฤษก็คือประโยคที่สลับประธานกับกริยานั่นเอง บางประโยคมีการใช้กริยาช่วยมานำหน้าประธานด้วย คล้ายโครงสร้างประโยคคำถามนั่นเอง

ตัวอย่างประโยค inversion ทั่ว ๆ ไปที่พบบ่อย

 1. ในประโยคคำถาม เช่น
  Is he a teacher?
  Can you swim?
  Will you come here every day?
  Have they finished their homework yet?
 2. ใน Question tag  เช่น
  You will go there tomorrow, won’t you?
  She is always late, isn’t she?
  His mother can’t drive, can her?
  Students don’t smoke cigarettes, do they?
 3. ใช้ในประโยคเสริมคล้อยตาม เช่น
  Lisa can swim well and so can Jenny.
  “You love cats!” “So do I.”
  He will help you and so will Kelly.
  He doesn’t like dog and neither (หรือใช้ nor) do I.
  She won’t come here again and neither will he.
 4. ในประโยคเน้น adverbs รูปปฏิเสธหรือกึ่งปฏิเสธ (นำประโยคด้วย adverbs) เช่น
  Hardly does she drink coffee after lunch.
  (มาจาก She hardly drinks coffer after lunch.)
  Rarely do I visit my parents in Bangkok.
  (มาจาก I rarely visit my parents in Bangkok.)

  [ตัวอย่าง adverbs ที่นำมา inversion ได้: never, seldom, rarely, scarcely, hardly, at no time, in no way, no sooner, not often, nowhere else, only, little, by no means เป็นต้น]
 5. ในประโยคเงื่อนไข (Conditional sentence) แต่ละ if ออกไปใช้โครงสร้าง inversion (กริยาช่วยนำหน้าประธาน) ในประโยคที่ละ if แทนได้ เช่น
  Should you have any questions, don’t hesitate to ask me.
  (= If you have any questions, don’t hesitate to ask me.)
  Should the weather be nice this afternoon, we will go out.
  (= If you the weather is nice this afternoon, we will go out)
  Were I to have enough money, I would buy a new car.
  (= If I had enough money, I would buy a new car.)
  Were it good, they would do it.
  (= If it were good, they would do it.)
  Had you left home early, you wouldn’t have missed the train.
  (= If you had left home early, you wouldn’t have missed the train.)
 6. ในประโยคที่นำด้วยคำบอกสถานที่ (คำบอกสถานที่ + กริยาแท้ + ประธาน) เช่น
  There goes Freddy on the bike. (= Freddy on the bike goes there.)
  Here comes your taxi. (= Your taxi comes here.)
 7. ในประโยคขัดแย้งเราสามารถนำ adverb + as ขึ้นต้นประโยคได้ เป็น inversion ประเภทหนึ่งเหมือนกันค่ะ (ความหมายจะกลายเป็น although … แม้ว่า…)
  As much I worked very hard, I never got any compliments.
  (= Although I worked very hard, I never got any compliment.)
  แม้ว่าฉันจะทำงานหนัก ฉันก็ไม่เคยได้รับคำชมเชยใด ๆ
 8. ในประโยคที่มี Direct speech จะ inversion กริยากับประธานนอกประโยค เช่น
  “You will never defeat us!”, declared Arthur.
  “This is not what I told you to do”, shouted his boss.

จบไปแล้วกับโครงสร้าง inversion ทั้งหมด หลังจากอ่านจบแล้วลองสังเกตทบทวนดูนะคะ การใช้ inversion ในข้อ 4 – 5 มักใช้ในภาษาเขียนมากกว่าภาษาพูดค่ะ โดยเฉพาะในข้อ 4 จะพบบ่อย ๆ ค่ะ
วันนี้ครูณิชาขอตัวก่อนค่า พบกันใหม่บทความหน้า 😊

Share
.