รู้หรือไม่ ? คำกริยาบอกความรู้สึก (Verb of feeling) ใช้อย่างไร Part 1/2

8602

Verb of feeling คือ คำกริยาที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึก ที่เราพบบ่อยมักอยู่ในรูป -ing หรือ -ed/V.3 เพื่อบ่งบอกการกระทำ รือ ถูกกระทำของประธาน และหน้าที่ของมันก็เหมือนกับคำคุณศัพท์

รูปแบบของ Verb of feeling  มี 3 แบบ ดังนี้

.
  1. รูปแบบ Verb เดี่ยว ๆ แปลว่า ทำให้ (รู้สึก)

ตัวอย่างเช่น

Her beauty interests him. ความสวยของหล่อนทำให้เขา (รู้สึก) สนใจ

The movie excites me. หนังเรื่องนี้ทำให้เขา  (รู้สึก) ตื่นเต้น

Mathematics has never really interested me. วิชาคณิตศาสตร์ไม่เคยทำให้ฉัน  (รู้สึก) สนใจเลย

2. Verb to be + Verb 3 +  preposition  แปลว่า รู้สึก

ตัวอย่างเช่น

He is interested in her beauty. เขา (รู้สึก) สนใจ ในความสวยของหล่อน

Are you interested in K-POP music? คุณ (รู้สึก) สนใจ เพลงเกาหลีไหม

I am pleased to meet you.  ฉัน (รู้สึก) ดีใจที่ได้พบคุณ

3. Verb+ing แปลว่า น่า ซึ่งมักจะวางไว้ 2 ตำแหน่ง คือ

ตำแหน่งที่ 1 วางไว้หลัง verb to be

ตัวอย่างเช่น

Her beauty is interesting. ความสวยของหล่อนน่าสนใจ

The movie is exciting. หนังเรื่องนี้น่าตื่นเต้น

What’s interesting about it? มันมีอะไรน่าสนใจ

All the stories are interesting. เรื่องราวทั้งหมดน่าสนใจ

ตำแหน่งที่ 2 วางไว้ หน้า noun

ตัวอย่างเช่น 

I like reading interesting books in the  Library. ฉันชอบอ่านหนังสือที่น่าสนใจในห้องสมุด

I like watching exciting movies in the theater. ฉันชอบดูหนังที่น่าตื่นเต้นในโรงหนัง

อ่านต่อ “รู้หรือไม่ ? คำกริยาบอกความรู้สึก (Verb of feeling) ใช้อย่างไร Part 2/2 “

Share
.