ภาษาอังกฤษในวงการธุรกิจ (Business English)

3216

คำศัพท์เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งคำศัพท์ก็มีมากมายรอบตัวเรา ถ้าหากจะให้ท่องไปเรื่อย ๆ ก็อาจจะยากและเยอะ (มากมาย)

วันนี้ครูณิชานำคำศัพท์หมวดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจมาฝากค่ะ เป็นคำศัพท์ที่ครูณิชาเห็นผ่านตามาจากข้อสอบ TOEIC อยู่บ่อย ๆ ค่ะ มีอะไรบ้างไปดูกันเลย

.

คำศัพท์หมวดการตลาดและการขาย

คำศัพท์ ความหมาย
After sales service บริการหลังการขาย (การซ่อมแซม บริการให้ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมต่าง ๆ)
Agent บุคคลหรือบริษัทที่ทำหน้าที่ให้บริการใดบริการหนึ่งแบบเฉพาะเจาะจง
B2B การขายระหว่างบริษัทกับบริษัท เป็นการขายสินค้าหรือบริการให้กลุ่มบริษัท
B2C การขายสินค้าระหว่างบริษัทถึงลูกค้า เป็นการขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า
Benchmarking การเปรียบเทียบสินค้าและบริการกับคู่แข่งเพื่อพัฒนาคุณภาพหรือคุณสมบัติต่าง ๆ
Buyer ผู้ซื้อ หมายถึง ผู้ซื้อสินค้าและบริการทั่ว ๆ ไป
Cash refund offer ข้อเสนอในการคืนเงินสด เป็นข้อเสนอในการขายอย่างหนึ่งเมื่อผู้ซื้อไม่พึงพอใจในสินค้าและบริการ
Chain store ร้านค้าตั้งแต่สองร้านขึ้นไปโดยมีเจ้าของเป็นคนเดียวกัน (ไม่ใช่การขายเฟรนไชส์)
Client ลูกค้า ใช้กับลูกค้าที่ซื้อบริการ หรือว่าจ้างให้เป็นที่ปรึกษา (ทางด้านกฎหมาย, บัญชี เป็นต้น)
Close ปิด ในการตลาดเรียกการปิดการขาย (close a deal)
Convenience store ร้านสะดวกซื้อ มักเปิดบริการ 24/7
Deal การซื้อขาย
Department store ห้างสรรพสินค้า
Direct investment การลงทุนแบบตรง ๆ มักหมายถึงการลงทุนต่างประเทศโดยการสร้าง ก่อตั้ง หรือเป็นหุ้นส่วนในต่างประเทศ
Discount ส่วนลด
E-commerce การซื้อ-ขายผ่านระบบออนไลน์หรือทางอินเตอร์เน็ต
E-marketing การทำการตลาดผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือออนไลน์
Follow-up การติดตามลูกค้า เป็นการติดตามหลังการขายเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้ายังพึงพอใจ
Franchise เฟรนไชส์ ธุรกิจเฟรนไชส์คือการซื้อสินค้า-บริการไปเปิดหรือจำหน่ายในการดูแลของตนเอง (โดยอาจเป็นการซื้อขาด หรือการซื้อแบบจ่ายค่าสัญญา วัตถุดิบ หรือสูตร)
Guarantee การันตี คือการยืนยันกับลูกค้าว่าจะมีการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนเมื่อสินค้าเกิดการผิดพลาดจากการผลิตโดยไม่คิดค่าดำเนินการใด ๆ
Joint venture การเข้าร่วมในการตลาดต่างประเทศโดยการเข้าร่วมเป็นผู้ร่วมลงทุนในบริษัทใด ๆ
Market leader เป็นผู้ที่ได้ส่วนแบ่งในตลาดมากที่สุด ผู้ที่ครองตลาดในสินค้าชนิดเดียวกัน
Opinion leader ผู้นำทางความคิด มักหมายถึงผู้มีอิทธิพลทางความคิดในขณะนั้น เช่น ดารา หรือ influencers
Packaging หมายถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้า
Product line กลุ่มสินค้าที่มีความใกล้เคียงกันหรือเกี่ยวข้องกัน (เรียกว่าโปรดักที่อยู่ในไลน์ผลิตเดียวกัน)
Representative ตัวแทนของบริษัท
Retail ขายปลีก
Shopping centre ศูนย์การค้า เป็นแหล่งช็อปปิ้งที่มีสินค้ามากมาย
Telephone marketing การขายด้วยการโทรหาลูกค้าโดยตรง (ย่อ tele-marketing)
Trade fair งานแสดงสินค้า งานที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์รวมสินค้า
Viral marketing การทำการตลาดด้วยการทำให้เป็นกระแสบอกต่อ
Wholesale ขายส่ง

คำศัพท์ด้านการโฆษณา

คำศัพท์ ความหมาย
advertisement การโฆษณา (การแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการให้เป็นที่รู้จัก)
advertising agency บริษัทหรือคนที่รับหน้าที่ในการวางแผนในการทำการโฆษณา
AIDA Attention, Interest, Desire, Action – เป้าหมายของการโฆษณา (ดึงดูดความสนใจ, ทำให้สนใจ, พึงพอใจ, และปฏิบัติ[ซื้อ])
benefit ผลประโยชน์หรือผลกำไร
billboard พื้นที่ติดป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ (นิยมเรียกทับศัพท์ว่า บิลบอร์ด)
campaign รูปแบบการโฆษณาที่เป็นชุดโฆษณาหรือกลุ่มโฆษณาเพื่อเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่ง
circulation จำนวนก็อปปี้ของนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ที่ถูกจำหน่ายในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง
classified ads เป็นการแบ่งโฆษณาตามประเภท ตามเนื้อหา ตามเป้าหมายเฉพาะ
commercial คอมเมิร์ซเชิ่ลเป็นการเรียกโฆษณาที่ออกอากาศทางวิทยาหรือโทรทัศน์
coupon คูปอง เป็นตั๋วของขวัญหรือตั๋วเงินสดในการแลกซื้อสินค้าและบริการในราคาพิเศษ
direct mail การส่งเมลโฆษณาโดยตรงถึงลูกค้าที่สนใจโดยตรง
double-page spread การโฆษณาบนหน้าคู่ (หน้าซ้ายและขวา) ของนิตยสาร
editing การตรวจทานแก้ไขเนื้อหาในบทความ หรือเนื้อหาโฆษณา
eye-catcher สิ่งที่ทำให้ผู้พบเห็นสะดุดตา หรือดึงดูดสายตาแก่ผู้พบเห็น
features ลักษณะเด่นของสินค้า บริการ หรือ applications
generic advertising การโฆษณาสำหรับขายบริการสำหรับกลุ่มคน เช่น การขายทัวร์ให้กับคณะทัวร์
hoarding ป้ายขนาดใหญ่ใช้ในการติดป้ายโฆษณา มักนิยมเรียกว่า บิลบอร์ด
jingle เสียงโฆษณาที่มักใช้กับโฆษณาทางวิทยุ (ปัจจุบันใช้โฆษณาใน Application ฟังเพลงต่าง ๆ)
key words คำค้น เป็นถ้อยคำสั้น ๆ ที่เอาไว้ค้นหาเนื้อหาบนอินเตอร์เน็ต
launch การเริ่มต้นปล่อยตัวสินค้า บริการ หรือ applications ให้ผู้คนได้รับรู้
mailshot การยิงโฆษณาเข้าทางอีเมลให้ลูกค้าจำนวนมาก (ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่ subscribe ไว้)
mass media สื่อสารมวลชน หมายถึงสื่อที่เข้าถึงผู้คนได้จำนวนมาก
poster แผ่นโฆษณาขนาดใหญ่ (ภาพโปสเตอร์ในการโฆษณา)
prime time ช่วงเวลาที่มีผู้ชมมากที่สุดหรือสำหรับ social network คือช่วงเวลาที่มีผู้ใช้มากที่สุด
promote การทำประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นยอดขายและแนะนำสินค้าสู่ตลาดให้เป็นที่รู้จัก
roadside signs ป้ายโฆษณาข้างทางที่มีการสัญจรไปมา
slogan สโลแกน คือถ้อยคำโฆษณาที่ทำให้ติดหู ติดตา ติดใจแก่ผู้ที่ได้พบเจอ
slot เดิมทีแปลว่าช่องว่าง ในการโฆษณาหมายถึงตารางคิวที่ว่างสำหรับการโฆษณา
soundbite ถ้อยคำคัดออกมาจากการบันทึกเสียงสัมภาษณ์หรือคำพูดของคนใดคนหนึ่ง
tabloid กรอบโฆษณาในหน้าหนังสือพิมพ์ (ปัจจุบันได้รับความนิยมน้อยลง)
target เป้าหมาย
U.S.P. ย่อมาจาก Unique Selling Proposition; จุดขาย หรือ จุดที่ทำให้สินค้าแตกต่างจากที่อื่น
write copy เขียนสำเนา คือ การเขียนถ้อยคำหรือข้อความบนภาพสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
Share
.