รวมตัวอย่างคำบุพบท from .. to

5633

from .. to .. / ฟรอม..ทู /

ใช้ในความหมาย จาก … ถึง ซึ่งอาจจะใช้กับสถานที่ หรือ เวลา จากสถานที่แห่งหนึ่ง .. ถึง .. หรือ จากเวลา … ถึง ..เวลา

.

ตัวอย่างการใช้คำบุพบท from to แบบต่างๆ

  • from .. to .. ใช้กับช่วงเวลา เช่น ปี 2007 ถึง ปี 2010
  • from 7 o’clock to 10 o’clock. /ฟรอม เซเวน โอ คล็อก ทู เทน โอ คล็อก /จาก 7 โมงเช้าถึง 10 นาฬิกา
  • from 2007 to 2010 /ฟรอม ทูเทาซันเซเวน ทู เทวนตี้เทน /จากหรือตั้งแต่ปี 2007 ถึง 2010

ตัวอย่างประโยค :

  • ประโยค : He lived here from 2007 to 2010.
  • คำอ่าน : ฮี ลีฟ เฮีด ฟรอม ทูเทาซันเซเวน ทู เทวนตี้เทน
  • คำแปล : เขาอาศัยอยู่ที่นี่ / He lived here ตั้งแต่ปี 2007 ถึง 2010 / from 2007 to 2010.

from .. to .. ใช้กับระยะทางจากสถานที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง

from Bangkok to Phayao / ฟรอม แบงค่อก ทู พะเยา / จากกรุงเทพ ไปพะเยา

ตัวอย่างประโยค :

  • ประโยค : He will drive the motorcycle from Bangkok to Phayao.
  • คำอ่าน : ฮี วิล ไดรฝึ เดอะ มอเตอไซเขิ่ล ฟรอม แบ๊งขอก ทู พะเยา
  • คำแปล : เขาจะขับรถมอเตอร์ไซค์/He will drive the motorcycle จากกรุงเทพไปพะเยา/from Bangkok to Phayao

Share
.