ภัยธรรมชาติต่างๆ ในภาษาอังกฤษ

116

ประเทศไทยเราโชคดีที่ไม่ค่อยมีภัยธรรมชาติ (Natural Disasters) อะไรหนัก ๆ มากนัก วันนี้จึงขอนำเสนอประเภทของภัยธรรมชาติต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษเพื่อไว้เพิ่มพูนคลังคำศัพท์ในหมวดหมู่นี้กันดีกว่า

 • Disaster (ดิ-ซาส-เทอะ)  คำนี้แปลได้ตรงตัวว่า ภัยพิบัติ หรือ มหันตภัย
 • Earthquake(s)  แผ่นดินไหว ที่ถ้าเกิดใต้ทะเล ก็มักจะตามมาด้วยสึนามิ
 • Tsunami(s)  คลื่นยักษ์ ที่เคยเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงในภาคใต้ของเราเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว
 • Drought(s) (เดร๊าท์)  ความแห้งแล้ง อย่างเช่นในทวีปแอฟริกา 
 • Landslide(s)  แผ่นดินถล่ม ถ้าเกิดขึ้นบนภูเขาหิมะเราจะมีคำเรียกเฉพาะว่า Avalanche
 • Avalanche (อ๊า-หวะ-แหล่นช์)  หรือภูเขาหิมะถล่ม มักทำให้นักเล่นสกีเสียชีวิตมาแล้วมากมาย
 • Forest fire(s) หรือ  Wildfire(s)  ไฟไหม้ป่า เกิดจากที่โลกเราร้อนมากขึ้น ทำให้อากาศแห้งรุนแรงและเกิดไฟป่าตามธรรมชาติได้ง่าย่ขึ้น ตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ไฟป่าที่ออสเตรเลียที่ดังไปทั่วโลกเมื่อต้นปี 2020 หรือเหตุการณ์ไฟป่าทางภาคเหนือของประเทศไทย
 • Flood(s)  น้ำท่วม
 • Volcanic eruption คือ ภูเขาไฟระเบิด โชคดีที่ประเทศเราไม่มีภูเขาไฟ Volcanic เป็น Adj. ของ Volcano (ภูเขาไฟ) และ Eruption คือการระเบิด
 • Storm พายุ แบ่งได้หลายประเภทเลยนะคะ ตามความรุนแรงและลักษณะที่เกิด
 • Hailstorm(s)  พายุลูกเห็บ บ้านเราก็เคยมีบ้างทางภาคเหนือ แต่ไม่รุนแรงมากนะ (Hail = ลูกเห็บ)
 • Ice storm(s)  พายุน้ำแข็ง เกิดจากฝนตกหนักในอากาศเย็นจัด ทำให้ฝนกลายเป็นน้ำแข็งและมักเกิดการจับตัวตามถนน ทำให้พื้นลื่น และเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
 • Snowstorm(s)  พายุหิมะที่เกิดจากการที่หิมะตกหนักมาก ๆ เป็นเวลายาวนาน และอาจจะพัฒนากลายเป็น Avalanche ได้ เราอาจจะเรียกพายุหิมะได้อีกคำว่า Blizzard(s)
 • Thunderstorm(s) คือ  ฟ้าผ่าอย่างรุนแรง
 • Tropical storm(s)  พายุเขตร้อน ที่บ้านเรามักเจอกันบ่อย ๆ ฝนมักตกอย่างหนักในช่วงฤดูร้อน
 • Wind Storm(s)  พายุลม หรือในบางพื้นที่ของโลกอาจเกิด Dust Storm(s) ได้ เช่นในทะเลทราย อาจเกิดพายุทะเลทรายที่มีลมพัดแรงได้ทุกเมื่อ
 • Tornado(es)  พายุหมุนงวงช้าง ที่มักพบได้บ่อยในอเมริกา สร้างความรุนแรงได้ในวงกว้างที่พายุพัดผ่าน บางทีเราเรียกพายุชนิดนี้ว่า twisters ได้ค่ะ ตามลักษณะการหมุนเป็นวง
 • Hurricane  รากฐานคือ wind storm ที่มักมีต้นกำเนิดมาจากมหาสมุทรค่ะ Wind storm ที่มีความเร็วลมเกินกว่า 74 miles/hour จะถูกยกลำดับเป็นเฮอริเคน และ เฮอริเคนจะหมุนเป็นวงกลมทวนเข็ม
 • Cyclone  จะหมุนเป็นวงกลมตามเข็มนาฬิกา และไว้ใช้เรียก wind storm ที่มีต้นกำเนิดจากมหาสมุทรอินเดีย และ มหาสมุทรแปซิฟิกทางตอนใต้
 • Typhoon  เรียก wind storm ที่มีต้นกำเนิดจากมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันตก

สรุปแล้ว Hurricane/Cyclone/Typhoon นั้นคือพายุประเภทเดียวกัน แต่มีชื่อเรียกต่างกันตามแหล่งกำเนิดนั่นเอง

.
.