ตัวอย่างคำคุณศัพท์บอกปริมาณ ( Part 2/2 )

104

อ่านต่อ “ตัวอย่างคำคุณศัพท์บอกปริมาณ ( Part 1/2 )”

ตัวอย่างประโยค

.
 • ประโยค : She has enough money to buy a new car.
 • คำแปล : หล่อน มีเงินมากพอ(enough money) สำหรับการซื้อ รถใหม่ (a new car)

ตัวอย่างประโยค :

 • ประโยค : She has a little accident today.
 • คำแปล : เธอประสบ/She has อุบัติเหตุเล็กน้อย/a little accident วันนี้/ today

ตัวอย่างประโยค :

 • ประโยค : They offer the most advantages.
 • คำแปล : พวกเขาเสนอ/They offer ผลตอบแทนมากที่สุด/the most advantages

ตัวอย่างประโยค :

 • ประโยค : The kids have so much fun.
 • คำแปล : เด็กๆ มีความสุขมาก

ตัวอย่างประโยค :

 • ประโยค :They eat some apples.
 • คำแปล : พวกเขากิน /They eat แอปเปิ้ลบางส่วน/some apples /บอกปริมาณว่ากินไปบางส่วน

ตัวอย่างประโยค :

 • ประโยค : I have sufficient food.
 • คำแปล : ฉันมี / I have อาหารเพียงพอ / sufficient food บอกปริมาณว่ามีเพียงพอ

ตัวอย่างประโยค :

 • ประโยค :They drive the whole day.
 • คำแปล : พวกเขาขับรถ / They drive ทั้งวัน / the whole day
.