คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับอธิบายบุคลิกภาพเชิงลบ

8801

บุคลิกลักษณะเชิงลบ (NEGATIVE PERSONALITIES)

Aggressive              =              ก้าวร้าว ขี้โมโห

.

Aimless                  =              ไม่มีเป้าหมาย เลื่อนลอย

Amoral                   =              ไร้ศีลธรรม

Arrogant                 =              หยิ่งยโส

Brittle                     =              เปราะบาง

Brutal                    =               โหดเหี้ยม อำมหิต

Cantankerous          =              ขี้หงุดหงิด

Cold                      =              เย็นชา

Coarse                  =               หยาบคาย หยาบโลน

Crass                    =               งี่เง่า

Cynical                  =               ชอบเยาะเย้ยผู้อื่น

Deceitful                 =              มารยา หลอกลวง

Disloyal                  =               ไม่ซื่อสัตย์ นอกใจ

Disobedient            =               หัวดื้อ ไม่เชื่อฟัง

Dissonant               =               พูดจากระโชกโฮกฮาก

Dogmatic               =               หัวรั้น

Egocentric              =               เห็นแก่ตัว เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง

Envious                  =               ขี้อิจฉา อยากได้ของคนอื่น

Erratic                    =               ไม่สม่ำเสมอ เอาแน่เอานอนไม่ได้

Fickle                     =               โลเล

Foolish                   =                โง่เขลา

Gloomy                  =                หดหู่ สิ้นหวัง

Hidebound              =                ใจแคบ

Imitative                  =                ปลอม ชอบลอกเลียนแบบ

Impulsive                =                หุนหันพลันแล่น

Malicious                =                คิดร้ายต่อคนอื่น

Meddlesome            =               สอดรู้สอดเห็น

Narcissistic              =               หลงตัวเอง

Obsessive               =               หมกมุ่น

Possessive              =               ขี้หึง

Pretentious             =                อวดเก่ง อวดรู้

Rigid                      =               ไม่ยืดหยุ่น

Secretive                =                มีอะไรแอบแฝง

Timid                     =               ขี้ขลาด

สำหรับการใช้คำศัพท์เหล่านี้ ก็ง่าย ๆ เลย เนื่องจากคำศัพท์เหล่านี้เป็นคำคุณศัพท์ หรือ Adjective ดังนั้นจึงสามารถใช้คำเหล่านี้นำหน้าคำนามหรือตามหลัง Verb to be เช่น

     นำหน้าคำนาม

He is an egocentric person. (เขาเป็นคนเห็นแก่ตัว)

     ตามหลัง Verb to be

I am very possessive. (ฉันขี้หึงมาก)

Share
.