คำศัพท์ที่ต้องรู้ในการเขียนอธิบาย Graph

2129

บทความนี้ออกแนวเป็นทางการ และเป็นประโยชน์กับคนวัยทำงาน ที่ต้องใช้โปรแกรมในการสร้างกราฟ เรามาดูกันเลยว่ามีภาษาอังกฤษอะไรน่าสนใจ ที่ควรรู้ในการเขียนอธิบาย Graph ซึ่ง Graph จะแบ่งออกเป็นประเภทตามด้านล่าง เช่น

กลุ่มไม่มีการเปลี่ยนแปลง

.
 • Unchanged
 • Remained stable at
 • Remained constant

กลุ่มที่เปลี่ยนแปลงลดลงไม่มาก

 • Went down moderately

กลุ่มลดลงยังจุดต่ำสุด

 • Reached a trough
 • Hit a low of

กลุ่มเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

 • Climbed dramatically
 • Increased dramatically

กลุ่มเพิ่มขึ้นไปยังจุดที่สูง

 • Hit a high of
 • Reached a high of

กลุ่มจุดสูงสุด

 • Peaked at
 • Reached a peak of

กลุ่มการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไม่มาก

 • Rose steadily
 • Grew steadily
 • Grammar Tip

Verb + Adverb

ตัวอย่าง:

The population in the city increased significantly.

There + was + a/an/the + Adjective + Noun

ตัวอย่าง:

There was a significant increase in the population in the city.

Share
.