อยากบอกว่า “ฉันชอบสิ่งนี้” เป็นภาษาอังกฤษอย่างไรให้ดูดี

1372

แสดงความชื่นชอบและยินดีเป็นภาษาอังกฤษอย่างไรให้ดูดี ในภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยคได้หลากหลายรูปแบบ เมื่อไหร่ก็ตามที่เพื่อนๆ อยากแสดงออกว่าตัวเองนั้นชื่นชอบสิ่งนั้นๆ มาดูกันต่อเลยว่ารูปแบบประโยคที่ใช้ได้มีอะไรบ้าง

วิธีการชื่นชมถึงสิ่งต่างๆ ที่คุณเองนั้นชอบ

.

รูปแบบประโยคที่ 1:

  • I + really + like/love + Object / noun phrase.

ตัวอย่างประโยค 1:

  • I really like your t-shirt!

รูปแบบประโยคที่ 2:

  • Your + Noun phrase + is/looks + (really) + adjective.

ตัวอย่างประโยค 2:

  • Your bracelet is really nice.

รูปแบบประโยค 3:

  • What a/an + adjective + noun phrase

ตัวอย่างประโยค 3:

  • What a great car!

ทั้งสามรูปแบบประโยคนี้ โดยเฉพาะรูปแบบประโยคที่ 3 นั้นคุณสามารถพบเห็นได้บ่อยโดยเฉพาะในชีวิตประจำวันที่เจ้าของภาษา (Native Speaker) มักจะใช้กันเมื่อชื่นชอบ หรือตื่นเต้นกับสิ่งที่พบเห็นตรงหน้า เช่นในกรณีที่เจอรถสวยๆ เป็นต้น

Share
.