ภาษาอังกฤษกับการเดินทางโดยสารสาธารณะ ( Part 1/2 )

7635

ภาษาอังกฤษ เมื่อเดินทางโดย รถเมล์ รถไฟ BTS MRT ใต้ดิน รถทัวร์ รสบัส บขส ขสมก

การเดินทางถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็น และควรเรียนรู้ภาษาอังกฤษทั้งคำศัพท์และรูปประโยคเพื่อใช้ในการสนทนาเกี่ยวกับการเดินทาง โดยบทความนี้จะพูดเกี่ยวกับการเดินทางโดยรถโดยสาร รถไฟ หรือสถานีรถไฟรถไฟฟ้าใต้ดิน คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักเจอบ่อยๆ กัน มาดูกันเลย

.

Where’s the ticket office?

= ช่องขายตั๋วอยู่ที่ไหน

Where are the ticket machines?

= เครื่องขายตั๋วอยู่ที่ไหน

ticket (ทิค’คิท) ตั๋ว, บัตร

office (ออฟ’ฟิซฺ) ที่ทำการ, สำนักงาน

machine (มะชีน’) เครื่อง

What time’s the next bus to …?

= รถโดยสารคันต่อไปที่จะไป…ออกกี่โมง * ใส่ชื่อสถานที่ลงใน …

What time’s the next train to …?

= รถไฟที่จะไป…ออกกี่โมง

Can I buy a ticket on the bus?

= ฉันซื้อตั๋วบนรถโดยสารได้ไหม

Can I buy a ticket on the train?

= ฉันซื้อตั๋วบนรถไฟได้ไหม

How much is a … to Chiangmai?

= ตั๋ว…ไปเชียงใหม่ราคาเท่าไหร่

single (ซิง’เกิล) = ตั๋วแบบเที่ยวเดียว

return (รีเทิร์น’) = ตั๋วแบบไปกลับ

first class single = ตั๋วชั้นพิเศษแบบเที่ยวเดียว

first class return = ตั๋วชั้นพิเศษแบบไปกลับ

I’d like a … to Chiangmai.

= ฉันต้องการ…ไปเชียงใหม่

single = ตั๋วแบบเที่ยวเดียว

return = ตั๋วแบบไปกลับ

child single = ตั๋วเด็กแบบเที่ยวเดียว

child return = ตั๋วเด็กแบบไปกลับ

senior citizens’ single = ตั๋วผู้อาวุโสแบบเที่ยวเดียว

senior citizens’ return = ตั๋วผู้อาวุโสแบบไปกลับ

first class single = ตั๋วชั้นพิเศษแบบเที่ยวเดียว

first class return = ตั๋วชั้นพิเศษแบบไปกลับ

Are there any reductions for off-peak travel?

= มีส่วนลดสำหรับการเดินทางช่วงเวลาไม่รีบเร่งไหม

reduction (รีดัค’เชิน) = การลดลง

When would you like to travel?

= คุณต้องการเดินทางเมื่อไหร่

travel (แทรฟ’เวิล) = เดินทาง

When will you be coming back?

= คุณจะกลับมาเมื่อไหร่

I’d like a return to …, coming back on Wednesday.

= ฉันต้องการตั๋วไป-กลับ ที่… โดยกลับมาวันพุธ

Which platform do I need for …?

= ฉันต้องไปชานชาลาไหนเพื่อไป…

Is this the right platform for …?

= ชานชาลานี้สำหรับไป…ใช่ไหม

Where do I change for …?

= ฉันจะเปลี่ยนไป…ได้ที่ไหน

You’ll need to change at Siam.

= คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนขบวนที่สยาม

Can I have a timetable, please?

= ขอตารางเวลาหน่อยได้ไหม

How often do the buses run to …?

= มีรถโดยสารวิ่งไป…บ่อยแค่ไหน

How often do the trains run to …?

= มีรถไฟวิ่งไป…บ่อยไหม

The next train to arrive at Platform 1 is the 12.20 to Ayutthaya.

= รถไฟขบวนถัดไปที่จะเข้าชานชาลาที่ 1 เวลา 12.20 น. คือรถไฟที่จะไปอยุธยา

Platform 9 for the 17.30 to Ratchaburi

= ชานชาลาที่ 9 เวลา 17.30 น. คือรถไฟที่จะไปราชบุรี

The next train to depart from Platform 3 will be the 20.00 service to …

= รถไฟขบวนถัดไปที่จะออก จากชานชาลาที่ 3 เวลา 20.00 น. คือรถไฟไป…

The train’s running late.

= รถไฟจะมาช้า

The train’s been cancelled.

= รถไฟขบวนนี้ถูกยกเลิกแล้ว

บนรถโดยสารหรือรถไฟ

Does this bus stop at …?

= รถโดยสารจะจอดที่…ไหม

Does this train stop at …?

= รถไฟจะจอดที่…ไหม

Could I put this in the hold, please?

= ฉันวางของนี้ในช่องเก็บของได้ไหม

Could you tell me when we get to …?

= รบกวนบอกฉันด้วยเมื่อเราไปถึง…

Could you please stop at …?

= คุณช่วยจอดที่…ได้ไหม

Is this seat free?

= ที่นั่งตรงนี้ว่างไหม

Is this seat taken?

= ที่นั่งตรงนี้มีคนนั่งไหม

seat (ซีท) ที่นั่ง

Do you mind if I sit here?

= ขอฉันนั่งตรงนี้ได้ไหม (คุณจะว่าอะไรไหม)

Tickets, please.

= ขอตั๋วด้วยครับ/ค่ะ

All tickets and railcards, please.

= ขอตั๋วและบัตรโดยสารรถไฟครับ/ค่ะ

Could I see your ticket, please?

= ขอดูตั๋วหน่อยครับ/ค่ะ

I’ve lost my ticket.

= ฉันทำตั๋วหาย

lost (ลอสทฺ) สูญหาย

What time do we arrive in …?

= เราจะไปถึง…ตอนกี่โมง

What’s this stop?

= สถานีนี้ชื่ออะไร

What’s the next stop?

= สถานีหน้าชื่ออะไร

This is my stop.

= ฉันลงสถานีนี้

I’m getting off here.

= ฉันจะลงที่นี่

Is there a buffet car on the train?

= มีตู้ขายอาหารบนรถไฟไหม

Do you mind if I open the window?

= จะเป็นอะไรไหมถ้าฉันเปิดหน้าต่าง

We are now approaching …

= ตอนนี้เรากำลังเข้าสู่สถานี…

This train terminates here.

= รถไฟขบวนนี้สิ้นสุดที่นี่

All change, please.

= กรุณาเปลี่ยนขบวน

อ่านต่อ “ภาษาอังกฤษกับการเดินทางโดยสารสาธารณะ ( Part 2/2 )”

Share
.