ประโยคสนทนา คำศัพท์ ไปรษณีย์ พัสดุ รับของ ส่งของ ในต่างประเทศ

10418

เมื่อต้องการส่งพัสดุ โปสการ์ด สิ่งของต่างๆ หรือบริการอื่นๆ ที่ทำการไปรษณีย์ สามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไรบ้าง มาเรียนคำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษพร้อมคำแปลกัน

post office (โพสทฺ ออฟ’ฟิซฺ)

.

= ที่ทำการไปรษณีย์

a place where stamps are sold and from where letters and parcels are sent.

การบริการไปรษณีย์

ในสหราชอาณาจักร มีการส่งไปรษณีย์หลักๆ อยู่ 2 ประเภท คือ first class และ second class (บริการแบบ first class จะเร็วกว่า)

How much is a first class stamp?

= แสตมป์ชั้นหนึ่งราคาเท่าไร

How much is a second class stamp?

= แสตมป์ชั้นสองราคาเท่าไร

I’d like …, please = ฉันต้องการ…

an envelope = ซองจดหมาย 1 ซอง

a packet of envelopes = ซองจดหมาย 1 ห่อ

a jiffy bag = หีบห่อแบบชั่วคราว

Could I have …, please? = ฉันขอ…ได้ไหมคะ/ครับ

a first class stamp = แสตมป์ชั้นหนึ่ง 1 ดวง

a second class stamp = แสตมป์ชั้นสอง 1 ดวง

a book of first class stamps = สมุดแสตมป์ชั้นหนึ่ง 1 ชุด

some first class stamps = แสตมป์ชั้นหนึ่งบางส่วน

How many would you like?

= คุณต้องการเท่าไร

How many are there in a book?

= ในสมุดมีเท่าไร

I’d like to send this to … = ฉันต้องการส่งไปที่…

Bangkok = กรุงเทพฯ

Thailand = ประเทศไทย

Canada = แคนาดา

I’d like to send this parcel to …

= ฉันต้องการส่งพัสดุไปที่…

Chiangmai = เชียงใหม่

Brazil = บราซิล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

parcel (พาร์’เซิล) พัสดุ

How much will it cost to send this letter to …?

= ส่งจดหมายไป…ราคาเท่าไร

the United States

= สหรัฐอเมริกา

Can you put it on the scales, please?

= กรุณาวางบนตาชั่งด้วยค่ะ/ครับ

I’d like to send this letter by … = ฉันต้องการส่งจดหมายแบบ…

Recorded Delivery

= ลงทะเบียน (ต้องมีการเซ็นรับด้วย)

Special Delivery

= ด่วนแบบพิเศษ (การส่งแบบรับประกันว่าวันรุ่งขึ้นถึงในสหราชอาณาจักร โดยมีการชดเชยการสูญหายและความเสียหาย)

Where’s the postbox?

= ตู้ไปรษณีย์อยู่ที่ไหน

What’s the last date I can post this to … to arrive in time for Christmas?

= ฉันสามารถส่งของไป…ให้ทันก่อนช่วงคริสต์มาสอย่างช้าสุดได้วันไหน

I’ve come to collect a parcel

= ฉันมารับพัสดุ

บริการอื่นๆ ณ ที่ทำการไปรษณีย์

I’d like to pay this bill

= ฉันต้องการชำระใบแจ้งค่าบริการ

I’d like to send some money to …

= ฉันต้องการส่งเงินไป…

Do you sell …? = คุณมี…ขายไหม

postcards = ไปรษณียบัตร

birthday cards = บัตรอวยพรวันเกิด

Christmas cards = บัตรอวยพรวันคริสต์มาส

Can you fill in this form, please?

= กรุณากรอกแบบฟอร์มด้วยค่ะ/ ครับ

Do you have a …? = คุณมี…ไหม

photo booth = ตู้ถ่ายรูป

photocopier = เครื่องถ่ายเอกสาร

คำศัพท์ภาาอังกฤษน่าสนใจ

First class = (บริการ) ชั้นหนึ่ง

Second class = (บริการ) ชั้นสอง

International = ระหว่างประเทศ

Airmail = จดหมายทางอากาศ

Share
.