ศัพท์ภาษาอังกฤษที่แปลว่า ประหยัด ไม่ได้มีแค่ “save”

95

การประหยัดอดออมเป็นเรื่องที่ดีทุกคนควรทำ แต่รู้ไหมว่า ถ้าเพื่อนๆ จะพูดว่าประหยัดหรือราคาถูกเป็นภาษาอังกฤษมีหลายวิธีมากเลยนะ

อย่างเวลาที่เราไปซื้อของที่ Tesco Lotus หรือ Makro มักจะเห็นภาพโฆษณาที่เขียนบอกว่า

.

“ซื้อเป็นคู่ราคาถูกกว่า ประหยัดเงินไป 100 บาท”

การประหยัดเงินแบบนี้สามารถเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า “Save 100 baht”

คำว่า save นั้น ใช้พูดเวลาที่เราอยากจะบอกว่า เราหรือใครสามารถประหยัดเงินหรือเวลาหรือพลังงานได้เท่าไหร่ ตัวอย่างเช่น

  • Let’s go shopping at the grocery today. It offers a lot of discounts and we can save a lot of money. (ไปซื้อของกันวันนี้เถอะ ร้านให้ส่วนลดเยอะมากเลยนะและเราสามารถประหยัดเงินได้เยอะเลย)
  • You will save time if you take the car. (นายจะประหยัดเวลาได้นะถ้าเธอขับรถไป)
  • Thanks for your help. It saved me a lot of work. (ขอบคุณนะที่มาช่วยฉัน ประหยัดแรงฉันไปได้เยอะเลย)

นอกจากนี้ ยังสามารถใช้คำว่า save ในความหมายของการเก็บหรืออดออมไว้เพื่ออนาคตได้ด้วย เช่น

  • We have to save money for our new car. (เราต้องประหยัด/เก็บเงินไว้สำหรับรถคันใหม่)
  • Try to save some money for your holiday. (พยายามเก็บเงินไว้สำหรับช่วงวันหยุดนะ)

แต่ถ้าอยากจะบอกว่า รถคันนี้ประหยัดน้ำมัน หรือเครื่องปรับอากาศตัวใหม่ของเราประหยัดพลังงานเบอร์ 5 เลยนะ ก็ต้องใช้คำว่า economical แทนนะ แบบเดียวกับที่เราใช้เรียกรถประหยัดพลังงานว่า economical car หรือ eco car นั่นเอง ตัวอย่างเช่น

  • A small car like this is economical on fuel. (รถคันเล็กๆแบบนี้ประหยัดน้ำมันนะ)
.